„Agenci” Gazpromu w UE

27.03.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Szef Delegacji PE ds. Rosji pochodzi z ramienia SPD i w latach 70. pracował w branży gazowniczej dla Deutsche BP, która – z racji powiązań biznesowych – musiała mieć kontakty z rosyjskim dostawcą surowca.

Szefem Delegacji PE ds. Rosji jest Knut Fleckenstein z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (przynależność polityczna: SPD). Na stronie PE możemy znaleźć informacje, że Pracował w dziale zakupów w przemyśle naftowym i gazowym w 1978 roku. Ponadto na jego prywatnej stronie znajdujemy informację dotyczącą kariery zawodowej: Tätigkeit im Gasimport der Deutschen BP (Praca w dziale importu gazu dla Niemieckiego BP).

Niemieckie BP „ciąży” ku Gazpromowi o czym świadczy deklaracja ze strony Deutsche BP o podjęciu współpracy z rosyjską spółką.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.