Strona główna Wypowiedzi Co orzekły sądy ws. listy sędziów popierających kandydatów do KRS?

Co orzekły sądy ws. listy sędziów popierających kandydatów do KRS?

Co orzekły sądy ws. listy sędziów popierających kandydatów do KRS?

Sebastian Kaleta

Wiceminister Sprawiedliwości
Suwerenna Polska

Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając wniosek pani poseł (Kamili Gasiuk-Pihowicz – przyp. Demagog), kompletnie pominął brzmienie przepisu ustawy o KRS, który wskazuje, że informacje, o które wnioskowała pani poseł, nie są upubliczniane.

TVN24, 31.07.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

TVN24, 31.07.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywały skargę posłanki na Sejm RP, Kamili Gasiuk-Pihowicz, na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej. Posłanka złożyła wniosek o udostępnienie załączników do zgłoszeń z kandydatami do Krajowej Rady Sądownictwa. Załączniki te zawierają wykazy sędziów popierających zgłoszonych kandydatów. Po wzbudzającej kontrowersje ustawie z 2017 roku, na mocy której wygaszono mandaty dotychczasowych członków KRS, wykaz osób popierających nowych kandydatów do Rady nazywano m.in. „listą wstydu”.

Przepis, do którego odniósł się Sebastian Kaleta, to art. 11c ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Obecnie brzmi on następująco:

Zgłoszenia kandydatów dokonane zgodnie z art. 11a i art. 11b Marszałek Sejmu niezwłocznie przekazuje posłom i podaje do publicznej wiadomości, z wyłączeniem załączników.

Choć Sebastian Kaleta twierdzi, że WSA i NSA pominęły brzmienie tego przepisu, odwołania do niego znaleźć można w uzasadnieniach do wyroków obydwu sądów.

Zdaniem WSA, który w uzasadnieniu z sierpnia 2018 roku wymienił art. 11c siedemnaście razy, przepis ten podkreśla jedynie znaczenie jawności procedury zgłoszeń kandydatów do KRS i nie wyłącza zastosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. W związku z tym powoływanie się na ten przepis przez Szefa Kancelarii Sejmu uznano za błędne:

jako błędne Sąd ocenił stanowisko organu, iż art. 11c ustawy o KRS wyłącza możliwość udostępnienia w trybie przepisów u.d.i.p. wykazów obywateli albo sędziów popierających zgłoszenie kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa

Z kolei według NSA, który w uzasadnieniu z czerwca 2019 roku wymienia art. 11c czterdzieści trzy razy, wyłączenie o jakim mowa we wspomnianym przepisie („z wyłączeniem załączników”) nie odnosi się do prawa do informacji publicznej. Zdaniem Sądu, przepis ten nakłada jedynie na Marszałka Sejmu obowiązek przekazania posłom zgłoszeń kandydatów bez konieczności przekazywania załączników do tych zgłoszeń. Wyłączenie list sędziów popierających kandydatury z prawa do informacji publicznej wymaga wyraźnej normy, a według NSA art. 11c taką normą nie jest:

Skoro więc załączniki do zgłoszenia kandydatów do KRS, które obejmują wykaz sędziów popierających zgłoszenia kandydata do KRS stanowią informację publiczną, to odmowa udostępnienia tego rodzaju informacji publicznej wymagałaby istnienia w systemie prawnym wyraźnej normy materialnoprawnej stanowiącej podstawę takiej odmowy. Normy takiej nie zawiera art. 11c ustawy o KRS

WSANSA uchyliły zatem decyzję o odmowie udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS obejmujących wykazy sędziów popierających zgłoszenia.

Obydwa sądy w swoich uzasadnieniach wielokrotnie odwoływały się do art. 11c, biorąc pod uwagę jego brzmienie. W związku tym wypowiedź Sebastiana Kalety uznajemy za zawierającą fałsz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy