Strona główna Wypowiedzi Ile w 2021 roku zarobił prezes PGNiG?

Ile w 2021 roku zarobił prezes PGNiG?

Ile w 2021 roku zarobił prezes PGNiG?

Krzysztof Truskolaski

Poseł
Platforma Obywatelska

Wiecie, ile w 2021 r. zarobił prezes PGNiG-u? Pan Paweł Majewski zarobił 1170 tys. zł. Średnio wychodzi to prawie 100 tys. zł miesięcznie.

Posiedzenie Sejmu RP, 01.12.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu RP, 01.12.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Ze sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG wynika, że w 2021 roku prezes zarządu Paweł Majewski zarobił 1 170 052,41 zł. Złożyło się na to wynagrodzenie stałe w wysokości 794 tys. zł oraz dodatkowe świadczenia.
  • W przeliczeniu na cały rok zarobki prezesa spółki wyniosły niemal 100 tys. zł miesięcznie (97 504,38 zł).
  • Wypowiedź posła Truskolaskiego uznajemy zatem za prawdziwą.
  • Łączne wynagrodzenia dla wszystkich członków wchodzących w skład zarządu w 2021 roku oraz zobowiązań wobec byłego prezesa wyniosły 9,3 mln zł.

Wraca 23 proc. VAT na gaz

Celem przeciwdziałania inflacji rząd na początku tego roku obniżył VAT na wiele towarów, w tym również na gaz. Stawka podatku została zmniejszona do 8 proc., a następnie do 0 proc. Na stronie rządowej czytamy, że miało to zapewnić jeden z najniższych wzrostów cen gazu w Europie.

Media donoszą, że od przyszłego roku stawka może znów wrócić do poziomu 23 proc., choć równolegle rząd pracuje nad zamrożeniem taryf na gaz dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu z krytyką wystąpił poseł Truskolaski. Zauważył, że problem wysokich cen gazu może uderzyć w samorządy i przedsiębiorców. Przypomniał, że w czasie gdy Polacy płacą coraz wyższe kwoty za gaz, prezes PGNiG – spółki Skarbu Państwa – inkasuje co miesiąc dużą pensję.

W 2021 roku prezes zarobił ponad milion złotych

Ze sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGNiG S.A. z 2021 roku wynika, że prezes zarządu spółki Paweł Majewski, który pełnił tę funkcję przez cały okres sprawozdawczy, otrzymał wynagrodzenie całkowite w kwocie 1 170 052,41 zł.

W przeliczeniu na 12 miesięcy zarobki Prezesa wyniosły 97 504,38 zł miesięcznie.

Na wynagrodzenie całkowite członka zarządu składa się część stała wynagrodzenia oraz część zmienna, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające, które zależne jest od poziomu realizacji ustalanych co roku celów zarządczych. Wynagrodzenie stałe jest ustalane (s. 4) w przedziale mieszczącym się od 7- do 15-krotności podstawy wymiaru w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Kwota wynagrodzenia stałego prezesa zarządu w 2021 roku wyniosła w sumie 794 911,25 zł. Prezes nie otrzymał wynagrodzenia zmiennego za 2020 rok, ale otrzymał wynagrodzenie w związku z pełnieniem funkcji w jednostce podporządkowanej (w wysokości 371 369,25 zł).

Ponadto prezes otrzymał środki w postaci innych świadczeń w wysokości 3 771,91 zł, które składały się na dofinansowanie mieszkania służbowego oraz umundurowania.

Łącznie zarząd zarobił ponad 9 milionów

Po zsumowaniu wynagrodzeń całkowitych wszystkich członków tworzących zarząd w 2021 roku oraz ubiegłorocznych zobowiązań wobec byłego prezesa Kwiecińskiego, który złożył rezygnację w październiku 2020 roku, otrzymamy kwotę 9 333 625,77 zł. Za większość tej kwoty odpowiadają wynagrodzenia stałe w wysokości 4,4 mln zł. Na drugim miejscu znalazły się wynagrodzenia zmienne za cele zrealizowane w 2020 roku, na których członkowie zarządu zarobili łącznie 2,2 mln.

Co istotne, najwięcej w 2021 roku nie zarobił aktualny prezes Majewski, lecz wiceprezes ds. finansowych Przemysław Wacławski, który łącznie z tytułu wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego, innych świadczeń, VAT oraz wynagrodzenia za pełnienie funkcji w jednostce podporządkowanej zarobił 1,9 mln zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!