Strona główna Wypowiedzi Czy kolejki do lekarzy specjalistów się wydłużyły?

Czy kolejki do lekarzy specjalistów się wydłużyły?

Czy kolejki do lekarzy specjalistów się wydłużyły?

Andrzej Rozenek

Poseł
Polska Partia Socjalistyczna

Czas oczekiwania do lekarza specjalisty znacząco się wydłużył.

Debata wyborcza w TVP, 1.10.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata wyborcza w TVP, 1.10.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Fundacja Watch Health Care cyklicznie publikuje raporty poświęcone długości czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne w polskiej służbie zdrowia. Celem weryfikacji wypowiedzi Andrzeja Rozenka sprawdziliśmy dane pochodzące z raportu Barometr WHC za październik/listopad 2015 (a więc z okresu przejęcia władzy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości) z najnowszym dostępnym raportem tej organizacji, pochodzącym z okresu grudzień 2018/styczeń 2019.

Według danych z października/listopada 2015 rokuśredni czas oczekiwania na poradę specjalisty wynosił wówczas 2,4 miesiąca. Najdłuższy czas oczekiwania dotyczył wizyty u ortodonty – średnio 9,7 miesiąca, endokrynologa – średnio 7,7 miesiąca. i angiologa – średnio 7,1 miesiąca. Natomiast najkrótszy czas oczekiwania pacjentów (do dwóch tygodni) dotyczy wizyty u dermatologa, kardiochirurga i chirurga dziecięcego.

Według najnowszego raportu Fundacji Watch Health Care, w grudniu 2018/styczniu 2019 roku średni czas oczekiwania dostępu do lekarza specjalisty wynosił 4 miesiące. W porównaniu z początkiem rządów Prawa i Sprawiedliwości, wydłużył się więc on o 1,6 miesiąca, co, w ujęciu procentowym, stanowi wzrost o 66%.

W badanym okresie przełomu 2018 i 2019 roku, najdłużej pacjenci musieli czekać na realizację świadczeń w zakresie endokrynologii – średnio 24,2 miesiąca, kardiologa dziecięcego – średnio 11,8 miesiąca oraz ortodonty – średnio 10,4 miesiąca. Natomiast najkrótszy czas oczekiwania (do dwóch tygodni) przypadł na świadczenia w dziedzinie geriantrii, neonatologii i pediatrii.

Porównując najnowsze dane z wynikami z 2015 r. można stwierdzić, że w okresie objęcia władzy przez PiS obserwuje się wydłużenie kolejek do lekarzy specjalistów:

Zgodnie z tym, uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy