Czas czytania: około min.

Czy liczba lekarzy w Polsce jest porównywalna ze średnią europejską?

09.03.2020 godz. 11:17

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zarówno dane OECD, jak i Eurostatu, plasują Polskę na końcu zestawienia krajów europejskich pod względem liczby lekarzy. Ponadto faktyczna liczba lekarzy wykonujących zawód została w wypowiedzi Łukasza Szumowskiego zawyżona. Wypowiedź ta jest powtórzeniem ocenionej przez nas na fałsz wypowiedzi ministra zdrowia z grudnia ubiegłego roku.

Udzielając wywiadu w ramach audycji Salon Polityczny Trójki, Łukasz Szumowski przekazał, że liczba lekarzy pracujących w Polsce wynosi aktualnie ok. 149 tys. Ma to być wartość zbliżona do średniej europejskiej. 

Ilu lekarzy pracuje w Polsce?

O liczbie pracujących lekarzy informuje w raportach Naczelna Izba Lekarska (NIL). Zgodnie z danymi z Centralnego Rejestru Lekarzy RP aktualnie zawód ten wykonuje w Polsce 140 067 lekarzy. Jednocześnie, łączna liczba członków NIL to 151 300 lekarzy

Czy jest to średnia europejska?

Statystyk odnośnie liczby lekarzy w poszczególnych krajach dostarcza coroczny raport OECD Health at a Glance, a także Eurostat.

Zgodnie z najnowszą edycją Health at a Glance 2019, bazującą na danych pochodzących z 2017 roku, w Polsce na 1000 mieszkańców przypada jedynie 2,4 lekarza, co jest najgorszym wynikiem spośród krajów europejskich ujętych w rankingu. Średnia w krajach OECD wynosi 3,5 lekarza na 1000 mieszkańców. Dane te odnoszą się do liczby lekarzy praktykujących swój zawód, a więc tych zajmujących się bezpośrednio pacjentami, a także lekarzy stażystów i rezydentów.

Również w rankingu Eurostatu za 2017 rok Polska znajduje się na ostatnim miejscu pod względem liczby lekarzy per capita.

Łukasz Szumowski porównuje ze sobą dane europejskie i NIL. Biorąc pod uwagę, że liczba ludności Polski wynosi obecnie 38 mln 386 tys. osób, po przeliczeniu danych NIL uzyskujemy wynik 3,65 lekarza na 1000 mieszkańców, co faktycznie jest zbliżone do średniej OECD.

Są to jednak dane rozbieżne metodologicznie, a więc nieporównywalne. Szczegółowe wyjaśnienie różnic w metodologii badań OECD i NIL znaleźć można w raporcie demograficznym Naczelnej Izby Lekarskiej za 2017 rok. Wyciąganie wniosków o średniej zbliżonej do średniej europejskiej jest więc w świetle nieporównywalności powyższych źródeł nieuprawnione.

Warto przy tym zauważyć, że nawet sama NIL w swoich raportach, odnosząc się do kwestii niskiej liczby lekarzy per capita w Polsce, bazuje na danych pochodzących z raportów OECD.

Wypowiedź ministra jest powtórzeniem jego tezy z grudnia ubiegłego roku, którą również oceniliśmy jako fałszywą. Z uwagi na identyczny kontekst znaczeniowy tych dwóch wypowiedzi, również ta nowsza została oceniona jako fałszywa.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.