Czas czytania: około min.

Czy liczba lekarzy w Polsce jest zbliżona do średniej europejskiej?

23.12.2019 godz. 11:32

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Danych dotyczące międzynarodowych statystyk odnośnie liczby lekarzy w poszczególnych krajach dostarcza coroczny raport OECD Health at a Glance.

Zgodnie z jego najnowszą edycją Health at a Glance 2019, bazującą na danych pochodzących z 2017 roku, w Polsce na 1000 mieszkańców przypada jedynie 2,4 lekarza, co jest najgorszym wynikiem spośród krajów europejskich ujętych w rankingu. Średnia w krajach OECD wynosiła 3,5 lekarza na 1000 mieszkańców.

Dane te odnoszą się do liczby lekarzy praktykujących swój zawód, a więc tych zajmujących się bezpośrednio pacjentami, lecz także lekarzy stażystów i rezydentów.

Również w danych Eurostatu za 2017 rok Polska znajduje się na ostatnim miejscu pod względem liczby lekarzy per capita.

Minister Szumowski do sformułowania swojej tezy wykorzystuje najprawdopodobniej dane pochodzące od Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL). Zgodnie ze stanem na październik 2019 roku w Polsce zawód lekarza wykonywało 140 273 osób. Dane GUS podają, że Polskę zamieszkuje obecnie 38 386 tys. ludzi, co, biorąc pod uwagę statystyki NIL, przekłada się na 3,65 lekarza na 1000 mieszkańców. Oznacza to wynik zbliżony do średniej OECD.

Minister Szumowski w swojej wypowiedzi wykorzystuje jednak rozbieżne metodologicznie, a więc faktycznie nieporównywalne dane pochodzące z dwóch różnych źródeł – nakłada on bowiem statystyki NIL (uwzględniające inne kryteria definicyjne) na dane OECD, co w rezultacie prowadzi do fałszywych wniosków o wyższej niż w rzeczywistości pozycji Polski pod względem liczby lekarzy per capita. Zarówno OECD, jak i Eurostat, plasują nas na samym końcu tego zestawienia. Szczegółowe wyjaśnienie różnic w metodologii badań OECD i NIL znaleźć można w raporcie demograficznym Naczelnej Izby Lekarskiej za 2017 rok.

Warto przy tym zauważyć, że nawet sama NIL w swoich raportach, odnosząc się do kwestii niskiej liczby lekarzy per capita w Polsce, bazuje na danych pochodzących z raportów OECD.

Zgodnie z powyższym uznajemy wypowiedź Łukasza Szumowskiego za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub