Strona główna Wypowiedzi Czy Lublin się wyludnia, a jego dług nieustannie rośnie?

Czy Lublin się wyludnia, a jego dług nieustannie rośnie?

Czy Lublin się wyludnia, a jego dług nieustannie rośnie?

Robert Derewenda

Radny RM Lublin

Szanowni państwo, pani redaktor. Są jednak pewne dane, chciałbym je tutaj przedstawić. Mianowicie liczba mieszkańców nieustannie spada, natomiast dług Lublina nieustannie wzrasta. Łatwo oczywiście skojarzyć, że na mieszkańca ten dług jest coraz wyższy.

Program Polityka i Ludzie, 23.03.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Program Polityka i Ludzie, 23.03.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Lublina dane dotyczące zameldowania wskazują, że od 2018 roku liczba ludności Lublina regularnie spada. W 2018 roku na pobyt stały i czasowy zameldowanych było 329 425 osób, a na koniec 2023 roku było to 315 969 osób.
  • Na spadek w latach 2019–2022 wskazują również informacje z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
  • Ze sprawozdań dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Lublina wynika, że od 2018 roku dług regularnie rośnie: od poziomu 1,45 mld zł do 2,12 mld zł.
  • Dług w przeliczeniu na zameldowanego mieszkańca również rośnie rok do roku. W 2018 roku było to 4,4 tys. zł, a na koniec 2023 roku – już 6,72 tys.

Analiza powstała w ramach Weryfikatonu – maratonu sprawdzania informacji przed wyborami samorządowymi. Więcej sprawdzonych analiz znajdziesz na podstronie samorząd.

Kandydaci debatują o przyszłości Lublina

W programie „Polityka i Ludzie” na antenie TVP3 Lublin spotkali się wszyscy kandydaci na urząd prezydenta Lublina. Robert Derewenda popierany przez komitet wyborczy Prawa i Sprawiedliwości skorzystał z tej okazji, aby zwrócić uwagę na dwa problemy występujące w Lublinie.

Polityk zauważył [czas nagrania: 16:37], że od kilku lat nieustannie spada liczba ludności miasta, a równocześnie ciągle rośnie jego dług. Tym samym, jak zauważył, rośnie też dług przypadający na jednego mieszkańca.

W Lublinie ubywa mieszkańców

Dane dotyczące ludności Lublina znajdziemy w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (w bazie wybieramy: Ludność → Stan Ludności → Ludność wg grup wieku i płci → lata 2018–2022, wiek ogółem, płeć ogółem → Lublin). Z zebranych przez nas danych wynika, że w 2018 roku w Lublinie mieszkały 339 682 osoby.

Rok później liczba ta wzrosła o 102 osoby, jednak potem z roku na rok malała. W 2022 roku w Lublinie żyły 331 243 osoby, co oznacza spadek o 8 439 w ciągu pięciu lat (czyli o 2,48 proc.). BLD nie dysponuje danymi za 2023 rok.

Nieco inne dane znajdziemy w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lublin. Z danych demograficznych wynika, że na koniec 2018 roku w Lublinie było zameldowanych 329 425 osób na pobyt stały lub tymczasowy. Co roku liczba ta regularnie spadała, co przedstawiamy na poniższym wykresie. Na koniec 2023 roku było to 315 868 osób, co oznacza spadek o 13 557 (o 4,12 proc.).

Dług Lublina stale rośnie

Na stronie BIP Lublina znajdziemy sprawozdania kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego. Dowiadujemy się z nich, że pod koniec 2018 roku kwota zadłużenia Lublina wynosiła 1,45 mld zł. Z roku na rok zadłużenie rosło i pod koniec 2023 roku sięgnęło 2,12 mld zł. To wzrost o 46,47 proc. Obrazuje to poniższy wykres.

Pozwala nam to stwierdzić, że równocześnie rośnie też kwota długu przypadająca na każdego mieszkańca. Z naszych obliczeń wynika, że w 2018 roku na jedną zameldowaną osobę wynosiła ona 4 398,43 zł, natomiast w 2023 roku było to już 6 718,95 zł. To wzrost o 52,75 proc. Dane zobaczysz na poniższym wykresie.

Archiwalne dane dotyczące osób zameldowanych sięgają tylko do 2018 roku. Natomiast dzięki danym GUS oraz starszym sprawozdaniom o zadłużeniu możemy obliczyć, że trend dotyczący spadku liczby ludności i wzrostu długu utrzymuje się już od ponad 10 lat.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!