Czas czytania: około min.

Czy PO zdążyła z autostradą na Ukrainę przed Euro 2012?

21.10.2019 godz. 17:46

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

A4 to najdłuższa polska autostrada, łącząca zachód i wschód kraju. Jest częścią III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, tzn. kontynuuje  bieg niemieckiej autostrady A4 z kierunku Drezna, natomiast na terenie Polski przebiega od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach koło Zgorzelca poprzez m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów, by zakończyć się odcinkiem od Przemyśla do przejścia granicznego z Ukrainą Korczowa-Krakowiec.

Rafał Weber w swojej wypowiedzi odnosi się do kwestii połączenia autostradowego Polski i Ukrainy. Umowę na budowę najbardziej wysuniętego na wschód, 21-kilometrowego odcinka autostrady A4 Przemyśl-Korczowa podpisano 4 listopada 2009 r. Jego otwarcie rzeczywiście zapowiadane było najpóźniej do 2012 r., a konkretnie do momentu rozpoczęcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, organizowanych wspólnie przez Polskę i Ukrainę. Czytamy o tym m.in. w oficjalnym komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie z 31 marca 2010 r. Materiał stanowi odpowiedź na publikację „Dziennika Gazety Prawnej” pt. A4 na czas? I tym razem nie będzie cudu. Zgodnie z treścią komunikatu w pracach projektowych i wykonawczych na autostradzie nie było żadnych opóźnień ze strony wykonawców:

Zgodnie z rządowym Planem Budowy Dróg Krajowych w latach 2008-2012, cała autostrada A4 od Zgorzelca do Korczowej, czyli od granicy z Niemcami do granicy z Ukrainą będzie gotowa przed rozpoczęciem UEFA EURO 2012. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze na autostradzie A4 są realizowane na czas. Nigdzie nie ma żadnego opóźnienia.

GDDKiA deklarowała więc do rozpoczęcia Euro nie tylko połączenie Polski z Ukrainą, ale też budowę całości autostrady A4.

Wbrew tym zapewnieniom, ani całej autostrady, ani też odcinka na granicę z Ukrainą, nie udało się jednak otworzyć przed Euro. Połączenie Polski z Ukrainą nastąpiło 23 grudnia 2013 r., a zatem półtora roku po zakończonych rozgrywkach Mistrzostw Europy.

Z kolei budowę całej autostrady A4 zakończono ostatecznie 20 lipca 2016 r., kiedy to oddano do dyspozycji kierowców odcinek Rzeszów-Jarosław. Miało to miejsce więc po zakończeniu turnieju we Francji.

Rafał Weber w swojej wypowiedzi błędnie umiejscawia otwarcie połączenia Polski z Ukrainą autostradą A4 już po zakończeniu Euro 2016. Choć faktem jest, że rząd PO obiecywał otwarcie nie tylko jego, ale i całości autostrady do rozpoczęcia Euro 2012, autostrada do samej Ukrainy została doprowadzona w końcu 2013 roku. Przytoczone w wypowiedzi Euro we Francji odnosi się z kolei nie do połączenia z Ukrainą, ale ostatecznego ukończenia całości autostrady A4. Jej ostatnim otwartym odcinkiem był odcinek Rzeszów-Jarosław. Zgodnie z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.