Strona główna Wypowiedzi Czy Polska przeznaczyła 6 mln zł na hodowle jadalnych owadów?

Czy Polska przeznaczyła 6 mln zł na hodowle jadalnych owadów?

Czy Polska przeznaczyła 6 mln zł na hodowle jadalnych owadów?

Marcin Bedka

Nowa Nadzieja

Do niedawna jedzeniem i hodowaniem robaków zajmowała się głównie lewa strona polskiej sceny politycznej, a głównymi krytykującymi byli działacze PiSu. Ale coś się zmieniło. Narodowe Centrum Badania i Rozwoju (…) właśnie przyznała 6 milionów złotych. A na co? A na instalację żywnościowe hodowli robaków na klatkach. Zainteresowane wspólnoty już teraz mogą się ubiegać o taką fantastyczną instalację na klatkach.

TikTok, 13.03.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

TikTok, 13.03.2023

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

 • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
 • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

 • Projekt SmartFood ma na celu stworzenie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań społeczno-technologicznych związanych ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją żywności w kierunku inteligentnych i zrównoważonych miast przyszłości.
 • Wśród założeń znajdziemy m.in. stworzenie 20 indywidualnych systemów samodzielnej produkcji żywności, instalowanych w korytarzach budynków. Dla chętnych będzie możliwe prowadzenie minihodowli z owadami dopuszczonymi do spożycia przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności.
 • Realizacja projektu ruszyła we wrześniu 2021 roku i ma potrwać do końca kwietnia 2024 roku.
 • SmartFood otrzymał dofinansowanie z Funduszy Norweskich oraz z polskiego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Badania Stosowane”. Strona norweska przeznaczyła dotację w wysokości 1,275 mln euro, natomiast Polska 0,225 mln euro. Według kursu z dnia rozpoczęcia projektu było to ok. 6,778 mln zł (w tym 1,017 mln zł od strony polskiej).
 • Projekt został dofinansowany przez NCBiR już w 2021 roku, a większość dotacji pochodziła z Funduszy Norweskich. Ponadto tworzenie instalacji z hodowlami owadów nie jest jedynym ani głównym celem projektu. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako fałszywą.

Bedka: Agencja rządowa przyznała 6 mln zł na hodowle robaków

W 2023 roku wiele emocji na portalach społecznościowych wywołują doniesienia o tym, że przez nową regulację unijną będziemy żywić się robakami, nie wiedząc o tym. W sieci można było natrafić na artykuły o tym, że owady spożywcze wpływają negatywnie na nasze zdrowie (pisaliśmy o tym w tej oraz tej analizie), czy też o rzekomym pojawieniu się automatów z owadami. Fałszywe informacje na ten temat pojawiały się nie tylko w Polsce, ale również w wielu państwach europejskich.

Marcin Bedka nagrał TikToka, w którym przywoływał problem gnieżdżenia się robaków w budynkach mieszkalnych, bynajmniej nieprzebywających tam w celach hodowlanych, i porównał je z owadami dopuszczonymi do spożycia, które mogą podlegać hodowli. Jego filmik został udostępniony na facebookowym profilu struktur lokalnych Nowej Nadziei ze Szczecina.

Polityk wspomina w nagraniu, że rządowa agencja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznała 6 mln zł na cel hodowli robaków na klatkach w budynkach mieszkalnych.

Głos w sprawie już wcześniej zabrał przedstawiciel rządu – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, który sprostował doniesienia i podkreślił, że decyzja zapadła jeszcze w 2021 roku, a sam projekt jest realizowany we współpracy z instytucjami norweskimi.

Projekt dotyczy Żywego Laboratorium Miejskiego

Jak czytamy w bazie projektów NCBiR: „SmartFood łączy najnowocześniejsze interdyscyplinarne badania konsumpcji i produkcji żywności w miastach z nowatorskim podejściem do współtworzenia zdrowej żywności opartej na roślinach i owadach, bez użycia gleby, przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnie dostępnej wody deszczowej i energii słonecznej do całorocznej zrównoważonej i bezpiecznej produkcji żywności w korytarzach bloków miejskich”.

W ramach projektu zaplanowano rozwijanie czterech obszarów, które mają działać równolegle w ramach Żywego Laboratorium Miejskiego. Mają one pozwolić na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań dla miejskiej konsumpcji i produkcji żywności, na poszerzanie wiedzy dotyczącej opracowywanych rozwiązań i związanych z nimi wyzwań, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju i integracji społeczności.

Każdy z tych obszarów prezentuje następujące założenia:

 • SmartFood Kabiny – stworzenie 20 indywidualnych systemów samodzielnej produkcji żywności, instalowanych w korytarzach budynków (w tym dla chętnych minihodowle do produkcji owadów dopuszczonych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności do spożycia przez ludzi),
 • SmartFood App – stworzenie aplikacji umożliwiającej realizację 12-miesięcznego programu integracji mieszkańców i zmiany ich nawyków żywieniowych,
 • SmartFood Woda – stworzenie wspólnego systemu zbierania i wykorzystywania wody deszczowej,
 • SmartFood PV – stworzenie wspólnych instalacji fotowoltaicznych umożliwiających pozyskiwanie energii słonecznej.

Projekt jest finansowany głównie z Funduszy Norweskich

SmartFood jest projektem, którego realizację zaplanowano na okres od września 2021 roku do końca kwietnia 2024 roku i który otrzymał wsparcie finansowe z Funduszy Norweskich (w wysokości 1,275 mln euro) oraz z budżetu polskiego (w wysokości 0,225 mln euro). Dofinansowanie zostało przyznane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu „Badania Stosowane”.

Na projekt zostało przeznaczone w sumie 1,5 mln euro, czyli ok. 7,02 mln zł (według kursu na dzień publikacji na TikToku). Strona polska przeznaczyła na projekt 0,225 mln euro, czyli ok. 1,053 mln zł.

Celem SmartFood jest stworzenie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań społeczno-technologicznych związanych ze zrównoważoną produkcją i konsumpcją żywności w kierunku inteligentnych i zrównoważonych miast przyszłości.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!