Strona główna Wypowiedzi Czy potrzeba sankcji wobec państw łamiących traktatowe zasady UE?

Czy potrzeba sankcji wobec państw łamiących traktatowe zasady UE?

Czy potrzeba sankcji wobec państw łamiących traktatowe zasady UE?

Janusz Wojciechowski

Poseł do PE
Prawo i Sprawiedliwość

A propos sankcji – przypomnę, bo to gdzieś umyka – Europejski Trybunał Obrachunkowy w raporcie specjalnym 10/2016 wskazywał na potrzebę sankcji wobec państw łamiących traktatowe zasady UE dot. długu publicznego (chodziło o Francję, Niemcy i Włochy). Komisja Europejska odmówiła.

— Janusz Wojciechowski (@jwojc) 20 grudnia 2017

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim raporcie specjalnym 10/2016 przeanalizował zastosowanie procedury nadmiernego deficytu (PND) wobec 6 krajów członkowskich: Cypru, Francji, Republiki Czeskiej, Niemiec, Malty i Włoch.

Procedurą tą mogą zostać objęte państwa członkowskie, które przekroczą dopuszczalny pułap deficytu budżetowego lub długu publicznego (odpowiednio 3 % i 60 % PKB).

ETO wskazał, że Komisja Europejska nie wdraża w sposób dostatecznie rygorystyczny procedury nadmiernego deficytu, której celem jest zapewnienie stabilności finansów publicznych w UE. Zgodnie z zaleceniami Trybunału, KE powinna zwiększyć przejrzystość swoich działań (m.in. patrz zalecenie 1, 5, 6, 7 – str. 76-79) oraz zlecać Radzie nałożenie sankcji na państwa członkowskie, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wynikających z PND (zalecenie 11 – str. 83).

Wskazać należy również, że PND dla:

Niemiec – została wszczęta 2.12.2009 – zamknięta 22.06.2012

Francji – została wszczęta 27.04.2007 i nadal jest w toku

Włoch – została wszczęta 2.12.2009  – zamknięta 21.06.2013

Przy czym dług publiczny w tych krajach wzrósł w czasie, gdy były objęte PND:

Niemcy – z 65,1 w 2008 do 71,4 w 2015

Francja – z 68,1 w 2008 do 96,5 w 2015

Włochy – z 102,3 w 2008 do 133,0 w 2015

Jako przyczynę zwiększenia się długu podano również kryzys finansowy, jednakże w przypadku Francji podano, że wzrost (w ok. ⅔) był wynikiem braku dyscypliny budżetowej.

Trybunał w swoim raporcie zauważył, że od rozpoczęcia stosowania PND procedura ta została zintensyfikowana tylko raz w odniesieniu do Belgii i jak dotąd ani razu nie nałożono sankcji. W opinii Trybunału wiąże się z tym ryzyko, że państwa członkowskie mogą uważać nałożenie sankcji za mało prawdopodobne.

W odpowiedzi KE stanowczo odrzuciła większość zarzutów (str. 103 – 141 raportu) – tłumacząc swoje procedury oraz wskazując na dostateczną ich przejrzystość. Komisja stwierdziła też, że przywiązuje ogromną wagę do stosowania sankcji, gdy jest to właściwe i zostało przewidziane zgodnie z przepisami (pkt. 123 odpowiedzi KE str. 131).

 

 

Share The Facts
Janusz Wojciechowski
Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

 

A propos sankcji – przypomnę, bo to gdzieś umyka – Europejski Trybunał Obrachunkowy w raporcie specjalnym 10/2016 wskazywał na potrzebę sankcji wobec państw łamiących traktatowe zasady UE dot. długu publicznego (chodziło o Francję, Niemcy i Włochy). Komisja Europejska odmówiła.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy