Czas czytania: około min.

Czy propagowanie faszyzmu jest karalne?

22.01.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 256 § 1 Kodeksu Karnego publiczne propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Według sprawozdania Prokuratury Krajowej z pierwszego półrocza 2017 roku z art. 256 § 1 prowadzono 273 postępowania, zarzuty przedstawiono w 23 sprawach. Skazano 17 osób. Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści stanowiło drugą najczęstszą kwalifikację prawną wszystkich postępowań o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych (28,8%). Pierwszą najczęstszą kwalifikacją prawną był rasizm (art. 297).

Dla porównania w pierwszej połowie 2016 roku prowadzono 339 spraw z art. 256 § 1, zarzuty przedstawiono w 61. Skazano 40 osób. Postępowania te stanowiły 39,9% wszystkich postępowań o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych i były tym samym najczęściej występującą kwalifikacją prawną w tej kategorii.

W ciągu 2016 roku przeprowadzono łącznie 606 postępowań z art. 256 § 1, a zarzuty przedstawiono w 99 sprawach. Skazano 65 osób. Postępowania te obejmowały 37 % wszystkich postępowań o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych i stanowiły najczęstszą kwalifikację prawną w tej kategorii.

Prokuratura Krajowa zaznacza, że w pierwszej połowie 2017 roku liczba nowych “spraw z nienawiści” w stosunku do analogicznego okresu w 2016 roku wzrosła o 130, tj. około 23%. Przestępstwa tej kategorii stanowią jednak nadal marginalną część wszystkich zarejestrowanych spraw (poniżej 0,2%).

 

 

Share The Facts
Adam Bielan
wicemarszałek Senatu

 

Polskie prawo jest jednoznaczne, propagowanie faszyzmu jest karane, zagrożone karą więzienia do lat dwóch.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub