Czas czytania: około min.

Czy przedszkole  “Przy Stadionie” jest publiczne?

14.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Przedszkole „Przy Stadionie”, zgodnie z miejskim wykazem, jest placówką publiczną. Według ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przedszkola publiczne otrzymują 100% podstawowej dotacji gminy. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Mirosława Stachowiak-Różecka w audycji Radia Rodzina odniosła się do sprawy przedszkola „Przy Stadionie, w którym nie dokończono remontu przed rozpoczęciem roku szkolnego. Autorka wypowiedzi poszukiwała instytucji odpowiedzialnych za funkcjonowanie tej placówki.

Już ustawa Prawo oświatowe określa w art. 11, że zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach jest zadaniem oświatowym gminy. Ustawa ta w art. 13 wymienia również warunki, jakie musi spełniać przedszkole publiczne. Od przedszkola niepublicznego odróżnia go:

1) zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

2) przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Ustawa nie wymienia dotowania przez gminę jako warunku uznania przedszkola za publiczne.

Zgodnie z art. 16 i 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zarówno przedszkola publiczne jak i niepubliczne mogą otrzymywać dotację od gminy. Przedszkole niepubliczne, aby uzyskać dotację w pełnej kwocie, musi spełnić kilka dodatkowych warunków, m.in. zapewnić bezpłatne nauczanie oraz odpowiednią wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (czas bezpłatnego nauczania i wysokość opłat określa dotująca gmina). Musi ponadto stosować zasady przyjmowania identyczne z placówkami publicznymi. W praktyce staje się więc przedszkolem publicznym i tak jest ewidencjonowane. Jeśli przedszkole niepubliczne nie spełnia wyżej wymienionych warunków, i tak otrzymuje od gminy 75% dotacji podstawowej.

Przedszkole „Przy Stadionie” widnieje we wrocławskim „wykazie przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne” jako przedszkole publiczne. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej przedszkola, choć początkowo funkcjonowało ono jako placówka niepubliczna, od 2015 roku stało się przedszkolem publicznym. Tym samym placówka uzyskała prawo do otrzymywania 100% podstawowej kwoty dotacji miasta. Organem prowadzącym przedszkole „Przy Stadionie” jest fundacja oświatowa „Sollers Expert”.

 

 

Share The Facts
Mirosława Stachowiak-Różecka
KW Prawo i Sprawiedliwość

 

Można oczywiście opowiadać, że szkoła (Przedszkole “Przy Stadionie”) nie jest publiczna, co nie jest prawdą, bo jest z dotacji miasta, na stronie tej placówki jest napisane, że jest przedszkolem publicznym, więc działa na prawach przedszkola publicznego

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.