Strona główna Wypowiedzi Czy w III kwartale 2020 roku wzrosła liczba oddanych mieszkań?

Czy w III kwartale 2020 roku wzrosła liczba oddanych mieszkań?

Czy w III kwartale 2020 roku wzrosła liczba oddanych mieszkań?

Jadwiga Emilewicz

Prawo i Sprawiedliwość

Większa liczba mieszkań oddana w III kwartale tego roku w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku.

Graffiti, 17.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Graffiti, 17.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba mieszkań oddanych w III kwartale 2020 roku była większa o ponad 8 tys. względem analogicznego okresu w roku 2019. W związku z tym wypowiedź Jadwigi Emilewicz uznajemy za prawdziwą.

Kontekst wypowiedzi

17 grudnia 2020 roku gościem programu „Graffiti” była Jadwiga Emilewicz. Prowadzący rozmowę Marcin Fijołek wymienił problemy, z jakimi zmagają się polscy przedsiębiorcy w okresie pandemii COVID-19. Odpowiadając na te zarzuty, posłanka PiS przytoczyła szereg danych makroekonomicznych, które w jej opinii wskazują na poprawiającą się sytuację gospodarczą. Jak stwierdziła, liczba mieszkań oddanych w III kwartale tego roku jest wyższa w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku.

Dane GUS

Według dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2020 roku (lipiec, sierpień, wrzesień) oddano do użytku łącznie 59 178 mieszkań. W tym samym okresie w 2019 roku (również przeliczone na podstawie danych miesięcznych z lipca, sierpniawrześnia) sfinalizowano budowę 51 021 mieszkań – ponad 8 tys. mniej niż w roku bieżącym. Ponadto z najnowszych danych obejmujących okres od stycznia do września tego roku wynika, że w miesiącach tych w sumie oddano do użytku 156 954 mieszkań, co jest wynikiem o 7,7 proc. lepszym w stosunku do analogicznego przedziału czasowego w roku 2019, kiedy oddano 145 716 mieszkań.

Liczba oddanych do użytku mieszkań nie jest jednak jedynym wskaźnikiem nadającym się do oceny stanu sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Z danych GUS wynika, że od stycznia do września 2020 roku rozpoczęto budowę ponad 11 tys. mieszkań mniej (spadek o 6,2 proc.) niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Podobnie jest z wydanymi pozwoleniami na budowę, których przez pierwszych dziewięć miesięcy 2020 roku wydano o 4,4 proc. mniej niż w ubiegłym roku. Oznacza to, że w przyszłych miesiącach liczba oddawanych mieszkań może spaść, co również wpłynie na sytuację sektora gospodarki, jakim jest budownictwo mieszkaniowe. 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!