Czy w Skierniewicach jest mniej opadów niż w Sewilli?

09.10.2019

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według informacji podanych na stronie internetowej Wydziałowej Stacji Doświadczalnej w Skierniewicach średnia roczna suma opadów, uśredniona z wyników pomiarów z lat 1921-2010 wynosi 528,3 mm.

Natomiast w Sewilli, według informacji hiszpańskiej Państwowej Agencji Meteorologicznej, średnia suma opadów (R – Precipitación mensual/anual media) z lat 1981-2010 wynosi 539 mm. 

W miejscowości Nowa Filadelfia w pobliżu stolicy Grecji Aten, zgodnie z danymi Greckiej Narodowej Służby Meteorologicznej, średnia roczna suma opadów wynosi 414,1 mm.

Z kolei na podstawie informacji podawanych przez Serbską Służbę Hydrometeorologiczną, suma rocznych opadów (padavine) w Belgradzie z okresu 1961-2010 wynosi 690,9 mm. 

W Podgoricy, wedle danych Instytutu Hydrometeorologii i Sejsmologii Czarnogóry, roczna suma opadów (Količina padavina) z lat 1961-1990 wynosi 1659,3 mm. 

Teza, którą formułuje Władysław Kosiniak-Kamysz jest prawdziwa biorąc pod uwagę porównania Skierniewic z Sewillą, Belgradem i Podgoricą. Faktem jednak jest również to, że średnia roczna suma opadów w Atenach jest o ponad 100 mm mniejsza niż w Skierniewicach. W związku z tym, uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.