Czas czytania: około min.

Czy wszyscy RPO po 1989 roku posiadali wykształcenie prawnicze?

24.06.2021 godz. 12:30

Wypowiedź

Prawda

Analiza w pigułce

  • Wszyscy dotychczasowi Rzecznicy Praw Obywatelskich mieli wykształcenie prawnicze z co najmniej stopniem naukowym doktora.
  • Lidia Staroń z wykształcenia jest inżynierem budownictwa. W przeszłości podejmowała działania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych. Zasiadała także w sejmowej Komisji Sprawiedliwości oraz Praw Człowieka.

17 czerwca 2021 roku gośćmi w programie Tak jest w telewizji TVN 24 byli senatorowie Marcin Bosacki oraz Jan Maria Jackowski. Rozmowa dotyczyła kandydatury Lidii Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z nadchodzącym głosowaniem w Senacie po tym, jak kandydatka PiS uzyskała wymaganą większość głosów w Sejmie. Najpierw Marcin Bosacki podważył kompetencje Lidii Staroń, wskazując na brak wystarczającej wiedzy prawniczej. Z kolei Jan Maria Jackowski wymienił atuty kandydatki, jednocześnie przyznając rację przedmówcy i zwracając uwagę, że wszyscy RPO po 1989 roku posiadali wykształcenie prawnicze.

Ostatecznie Lidia Staroń nie uzyskała poparcia Senatu, który 18 czerwca odrzucił jej kandydaturę.

Kto może zostać rzecznikiem?

Zgodnie z Konstytucją RPO nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu. Pozostałe wymagania zostały określone na poziomie ustawy, która stanowi, że

Art. 2. Rzecznikiem może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne i wrażliwość społeczną”.

Ustawa nie mówi o bezwzględnym obowiązku posiadania wykształcenia prawniczego, mówi jedynie ogólnikowo o wyróżniającej wiedzy w zakresie prawa, co zresztą zauważył Marcin Bosacki.

Jakie wykształcenie mieli poprzednicy RPO?

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich można przeczytać notki biograficzne dotyczące wszystkich osób sprawujących ten urząd. Każdy z byłych RPO posiadał stopień co najmniej doktora nauk prawnych.

Ewa Łętowska ukończyła Uniwersytet Warszawski na Wydziale Prawa. W latach 1963–1965 odbyła aplikację sądową. W 1968 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a 7 lat później doktora habilitowanego z zakresu prawa cywilnego. Od 1986 roku jest profesorem zwyczajnym.

Tadeusz Zieliński – absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1950 uzyskał stopień naukowy doktora, w 1968 roku – doktora habilitowanego, w 1977 roku – profesora nadzwyczajnego, a w roku 1989 – profesora zwyczajnego.

Adam Zieliński – także ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W 1968 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1975 roku – doktora habilitowanego, a w 1989 roku – profesora zwyczajnego.

Andrzej Zoll – absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1968 roku, doktora habilitowanego w 1973 roku, w 1988 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1991 – profesora zwyczajnego.

Janusz Kochanowski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1963 roku, a stopień doktora nauk prawnych uzyskał w roku 1980.

Irena Lipowicz – absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 1981 roku uzyskała tytuł doktora prawa, a 11 lat później – tytuł doktora habilitowanego.

Adam Bodnar – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia LL.M. z zakresu prawa konstytucyjnego porównawczego w Central European University w Budapeszcie. W 2006 roku Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego, a w roku 2019 otrzymał stopień doktora habilitowanego.

Kim jest Lidia Staroń?

Na stronie Senatu można zapoznać się z biogramem Lidii Staroń. Dowiadujemy się, że ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a z wykształcenia jest inżynierem budownictwa. Jest działaczką społeczną, która interesuje się szczególnie tematami dot. funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. W przeszłości założyła i stała na czele Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców, a także podejmowała w tym zakresie inicjatywy ustawodawcze. Organizowała również akcje społeczne, takie jak: „Cała Polska rozmawia z dziećmi”, „Przestań pić, zacznij żyć”, „Mamo, zbadaj się” i „Prawny GPS” (program nauki prawa w szkołach ponadgimnazjalnych).

Obecnie zasiada w Radzie ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, jest ekspertem zespołu ds. zmian ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Po raz drugi jest senatorem, a wcześniej trzykrotnie zasiadała w sejmowych ławach (była wówczas członkinią Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub