Strona główna Wypowiedzi Dziennikarze zatrzymani w PKW

Dziennikarze zatrzymani w PKW

Dziennikarze zatrzymani w PKW

Jarosław Kaczyński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

W sensie politycznym, za całą sytuację odpowiada Bronisław Komorowski, którego kancelaria miała wpływ na działania policji w PKW.

Niezalezna.pl, 11.12.2014

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Niezalezna.pl, 11.12.2014

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Według Ustawy o Policji z 1990 roku:

Art.18.

1. W razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego, zwłaszcza poprzez sprowadzanie:
1) niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub wolności obywateli,
(…)

3. Użycie Sił Zbrojnych, w przypadkach o których mowa w ust.1, następuje na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wydanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

 Nie doszło jednak do wymienionej sytuacji, więc jakiekolwiek rozkazy ze strony Prezydenta RP byłyby nadużyciem. Policja nie podlega w czasie pokoju bezpośrednio Prezydentowi, ale odpowiedniemu ministrowi. Obecnie jest to Minister Spraw Wewnętrznych.

Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o siły zbrojne. Te kwestie uregulowane są już konstytucyjnie.

 Art. 134.

  1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

 Informacje te potwierdza również rzeczniczka KPRP Joanna Trzaska – Wieczorek w oświadczeniu wystosowanym do Polskiej Agencji Prasowej: „Nikt z pracowników KPRP nie wydawał policji żadnych poleceń, ponieważ nie był do tego uprawniony. Funkcjonariusze działają w ramach relacji służbowych i decyzji własnych przełożonych”

Media informujące o nadużyciach KPRP powołują się na niemożliwe do zweryfikowania wypowiedzi świadków zdarzenia, a kategoria “wpływu na działania policji” jest zbyt szeroka. Wątpliwości budzi również fragment o politycznej odpowiedzialności Prezydenta RP, której w świetle konstytucji Prezydent nie posiada.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy