Strona główna Wypowiedzi Ile dróg było w Polsce pod koniec 2015 roku, a ile pod koniec 2019?

Ile dróg było w Polsce pod koniec 2015 roku, a ile pod koniec 2019?

Ile dróg było w Polsce pod koniec 2015 roku, a ile pod koniec 2019?

Kazimierz Smoliński

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Na koniec 2015 r. było w Polsce 3 tys. km dróg. Autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi krajowe, 3 tys. km. Na koniec 2019 r. mamy 4146 km. Państwo przez 8 lat zbudowaliście 2 tys. km dróg. My przez 4 lata zbudowaliśmy ponad 1 tys., przepraszam, 1100 km.

Posiedzenie Sejmu, 12.02.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 12.02.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jak wskazują dane Najwyższej Izby Kontroli (NIK), w 2015 roku łączna długość sieci dróg ekspresowych i autostrad, czyli dróg szybkiego ruchu, wynosiła 3.041 km. W 2019 roku liczba ta wzrosła do 4121,3 km, co potwierdza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Oznacza to, że długość dróg w przedziale czasowym 2015-2019 zwiększyła się o około 1100 km. W latach 2007-2015 wybudowano ponadto łącznie 2118,4 autostrad i dróg ekspresowych. Wszystkie liczby przywołane przez Kazimierza Smolińskiego są zatem prawdziwe.

Stan dróg w 2015 roku

Informacje na temat długości dróg w Polsce w 2015 roku odnajdujemy w raporcie NIK zatytułowanym Realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. W publikacji na stronie 41. czytamy, że według stanu na dzień 31 lipca 2015 roku łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu wynosiła 3.041 km, w tym:

 • 1.553,2 km stanowiły autostrady oraz
 • 1 487,8 km stanowiły drogi ekspresowe.

Ponadto w realizacji było 81,7 km autostrad oraz 510,6 km dróg ekspresowych.

Na stronie internetowej NIK można również przeczytać, że w ramach samego tylko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 oddano do ruchu (do 31 sierpnia 2015 roku) łącznie 1826,6 km dróg krajowych, w tym:

 • 706,7 km autostrad,
 • 835,1 km dróg ekspresowych oraz 
 • 284,8 km obwodnic i przebudów lub wzmocnień dróg.

W 2007 roku natomiast w Polsce do użytku oddanych było:

 • 674,2 km autostrad oraz
 • 248,4 km dróg ekspresowych.

Oznacza to, że między 2007 a 2015 rokiem, czyli przez osiem lat rządów Platformy Obywatelskiej, przybyło dokładnie 2118,4 km dróg szybkiego ruchu. O takiej liczbie w swojej wypowiedzi mówi Kazimierz Smoliński.

Stan dróg w 2019 roku

Aktualnych danych odnośnie długości dróg szybkiego ruchu dostarcza GDDKiA, a także Ministerstwo Infrastruktury. Obecnie w Polsce łączna długość dróg szybkiego ruchu wynosi 4121,3 km, w tym:

 • 1696,2 km autostrad oraz
 • 2425,1 km dróg ekspresowych.

Oznacza to, że w ciągu czterech lat (od 2015 do 2019 roku) wybudowano 1080,3 km dróg szybkiego ruchu. Zatem zaokrąglenie liczby kilometrów przez Kazimierza Smolińskiego do 1100 jest w tym miejscu uzasadnione.

Zauważyć należy, że w kontekście stanu dróg w 2019 roku w wypowiedzi posła pada liczba 4146 km. Oznacza to, że Kazimierz Smoliński zawyżył faktyczny stan o nieco ponad 20 km. Pomyłka ta jednak nie wpływa w istotny sposób na powyższe wyliczenia.

Obecne inwestycje realizowane są w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Szacowany poziom przepływów finansowych na jego realizację, w ramach Krajowego Funduszu Drogowego, określono na poziomie około 107 mld zł.

Rodzaje dróg w Polsce

Choć wszystkie dane przywołane przez posła są poprawne, warto zwrócić uwagę na inny element, który w jego wypowiedzi jest mylący. Polityk używa stwierdzenia „autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi krajowe”, tak jakby były to równoważne kategorie większego zbioru. W rzeczywistości, jak rozróżnia Ministerstwo Infrastruktury, drogi w Polsce dzielą się na drogi publiczne i drogi wewnętrzne. Wśród pierwszej kategorii wymieniamy:

 • drogi gminne,
 • drogi powiatowe,
 • drogi wojewódzkie oraz
 • drogi krajowe.

Te ostatnie jako jedyne zarządzane są przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (pozostałe -przez szczebel samorządowy, tj. odpowiednio przez rady gminy, rady powiatu i sejmiki województw). Drogi krajowe dzielą się na: autostrady (symbol A), drogi ekspresowe (S) i drogi główne ruchu przyspieszonego (GP).

Natomiast „drogi szybkiego ruchu” to po prostu zbiorcze określenie na autostrady i drogi ekspresowe.

Szczegółowe rozróżnienia co do rodzajów dróg w Polsce znajdują się w ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

Podsumowując, liczby przywołane przez Kazimierza Smolińskiego znajdują swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Poseł trafnie porównuje stan dróg szybkiego ruchu w roku 2015 i 2019, zarówno jeśli chodzi o ich długość, jak i liczbę kilometrów oddanych do użytkowania za kadencji poszczególnych rządów. Dlatego wypowiedź posła uznajemy za prawdziwą.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!