Strona główna Wypowiedzi Ile etatów sędziowskich jest obecnie nieobsadzonych?

Ile etatów sędziowskich jest obecnie nieobsadzonych?

Ile etatów sędziowskich jest obecnie nieobsadzonych?

Michał Wójcik

Minister – członek Rady Ministrów
Suwerenna Polska

736 albo 737 etatów na dzisiaj jest nieobsadzonych.

Gość Radia ZET, 7.01.2020 r.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 7.01.2020 r.

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika uznajemy za nieweryfikowalną, ponieważ najbardziej aktualne dane dotyczące liczby wolnych stanowisk sędziowskich pochodzą z końca września 2019 roku.

Ile jest i ile było wolnych etatów sędziowskich?

W rozmowie przeprowadzonej 7 stycznia br. w radiu ZET M. Wójcik powiedział, że aktualnie 736 lub 737 etatów sędziowskich pozostaje wolnych. Zdaniem wiceministra jest to jedna z przyczyn długiego postępowania sądowego, a winne takiej sytuacji miałyby być zgromadzenia sędziowskie, które „nie mają ochoty odnieść się do kandydatów”.

odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało pismem z 27 stycznia br. że Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych nie posiada jeszcze konkretnych danych dotyczących liczby nieobsadzonych etatów sędziowskich na koniec 2019 roku. Najnowsze pochodzą z 30 września 2019 roku, kiedy to wakatów było 712 (813 z asesorami).

O dane z lat ubiegłych wnioskowało wcześniej Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.  Z odpowiedzi MS wynika, że pod koniec 2016 roku 558 posad sędziowskich było nieobsadzonych, rok później liczba ta zmniejszyła się do 479, aby ponownie wzrosnąć i wynieść 745 etatów pod koniec roku 2018.

Ponieważ brak jest na dzień dzisiejszy danych na temat liczby nieobsadzonych stanowisk sędziowskich pod koniec 2019 roku, wypowiedź M. Wójcika uznajemy za nieweryfikowalną.

Jak wygląda procedura powoływania sędziego?

Zasady zatrudniania sędziów określa ustawa – prawo o ustroju sądów powszechnych. Wynika z niej, że osoby spełniające ustawowe wymogi i chcące objąć stanowisko sędziego w sądzie powszechnym (rejonowy, okręgowy lub apelacyjny) mają zgłosić swoją kandydaturę przez platformę elektroniczną w terminie trzydziestu dni od pojawienia się informacji o wolnej posadzie. Wniosek powinien zawierać określone informacje i dokumenty. Prezes sądu okręgowego (w przypadku kandydatury na sędziego sądu rejonowego) lub apelacyjnego (w przypadku kandydatury na sędziego sądu okręgowego i apelacyjnego) w terminie siedmiu dni ma zarządzić dokonanie oceny kandydata przez wyznaczonego sędziego/sędziów.

Następnie prezes sądu przedstawia kandydatury kolegium sądu i zgromadzeniu ogólnemu sędziów. Wyniki głosowania wraz z zaopiniowanymi kandydaturami przekazane zostają Krajowej Radzie Sądownictwa. Ta natomiast, dokonawszy ponownej oceny kandydatur, przekazuje prezydentowi wniosek o powołanie na stanowisko sędziego. Ustawa przewiduje czas jednego miesiąca na powołanie sędziego przez prezydenta.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy