Strona główna Wypowiedzi Ile gospodarstw domowych skorzysta z zamrożenia cen energii?

Ile gospodarstw domowych skorzysta z zamrożenia cen energii?

Ile gospodarstw domowych skorzysta z zamrożenia cen energii?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Mówię o tym przykładzie (w rządowym projekcie ustawy, dotyczącym zamrożenia cen energii elektrycznej – przyp. Demagog) 2 000 kW. (…) GUS to pokazuje, ostatni spis powszechny, 60 proc. gospodarstw domowych w Polsce przekracza tę normę. Szczególnie tych najbardziej potrzebujących, wielodzietnych rodzin, potrzebuje tego wsparcia, oni przekraczają tę normę.

Gość Wydarzeń, 02.10.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Gość Wydarzeń, 02.10.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Przyjęta przez rząd ustawa zamrażająca ceny przewiduje gwarantowaną cenę prądu do progu 3 000 kWh dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, do 2 600 kWh dla gospodarstw zamieszkanych przez osobę niepełnosprawną oraz do 2 000 kWh dla wszystkich pozostałych.
 • W 2018 roku w gospodarstwach domowych mediana zużycia wynosiła 2 000 kWh. Zatem ok. 50 proc. gospodarstw miało zużycie wyższe niż 2 000 kWh.
 • Gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą miały medianę zużycia energii elektrycznej wynoszącą 2 632 kWh.
 • GUS w odpowiedzi na nasze zapytanie podał, że szacunkowo ok. 48,9 proc. gospodarstw domowych miało w 2018 roku zużycie energii elektrycznej powyżej 2 000 kWh. Biorąc pod uwagę gospodarstwa rolnicze, ok. 52 proc. gospodarstw przekraczało próg 2 6000 kWh zużycia.
 • Robert Biedroń przytacza nieprawidłowe dane oraz błędnie wskazuje, że są one dostępne w wynikach spisu powszechnego. Ponadto fałszywie sugeruje, że rodziny wielodzietne i bardziej potrzebujące są w ustawie objęte tym samym progiem, gdy tak naprawdę jest on dla nich wyższy. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako manipulację.

Rząd proponuje zamrożenie cen energii elektrycznej

Premier Mateusz Morawiecki 15 września zaprezentował Tarczę Solidarnościową. Projekt ten ma na celu zabezpieczenie polskich gospodarstw oraz przedsiębiorstw przed kilkukrotnymi wzrostami cen w nadchodzącym roku. Założeniem projektu jest wprowadzenie niższej, gwarantowanej ceny energii. Dopiero po przekroczeniu określonych progów gospodarstwa kupowałyby energię po wyższych stawkach rynkowych.

Ustawa została przyjęta 7 października i przewiduje następujące progi:

 • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
 • do 2,6 tys. kWh dla gospodarstw, w których zamieszkuje osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 3 tys. kWh dla gospodarstw zamieszkanych przez rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny,
 • do 3 tys. kWh dla gospodarstw rolnych lub prowadzących dział specjalny produkcji rolnej.

Biedroń: większość rodzin nie skorzysta na tym programie

Krytycznie o projekcie rządowym wypowiedział się Robert Biedroń podczas wywiadu w programie „Gość Wydarzeń”. Jego zdaniem ponad połowa gospodarstw domowych w swoim rocznym zużyciu energii przekracza ustalony próg 2 tys. KWh. Powołał się na dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz z ostatniego spisu powszechnego.

Polityk Lewicy podkreślił, że problem wysokich cen energii szczególnie dotknie rodziny najbardziej potrzebujące, w tym również wielodzietne, które także przekraczają narzuconą przez rząd normę.

Danych nie ma w spisie powszechnym

Wbrew słowom Biedronia w dotychczas opublikowanych wynikach spisu powszechnego nie znajdziemy statystyk dotyczących średniego zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe. Dysponujemy jedynie raportem ze wstępnymi danymi na temat wyposażenia mieszkań i budynków, który nie uwzględnia rocznego zużycia. W bazie danych Głównego Urzędu Statystycznego znajdziemy raport „Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2018 r.”. Z ówczesnych statystyk wynika, że cztery lata temu mediana zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wyniosła 2 000 kWh (s. 45). W 2020 roku szacunkowa mediana wyniosła natomiast 2 007 kWh.

Oznacza to, że poniżej i powyżej tej wartości znalazła się równa liczba branych pod uwagę gospodarstw. Średnia arytmetyczna zużycia wynosiła natomiast 2 375 kWh.

W przypadku gospodarstw prowadzących działalność rolniczą mediana była wyższa i wynosiła 2 632 kWh. Z kolei średnia arytmetyczna była równa 3 797 kWh.

Co piąte gospodarstwo mieściło się w przedziale 1 501-2 000 kWh

Według danych GUS w 2018 roku najwięcej gospodarstw (19,4 proc. gospodarstw z 41,6 proc., dla których uzyskano dane o zużyciu energii) znajdowało się w przedziale rocznego zużycia 1 501–2 000 kWh (s.46). W innych przedziałach sytuacja wyglądała następująco:

 • od 501 do 1 000 kWh: 13,3 proc. gospodarstw domowych,
 • od 1 001 do 1 500 kWh: 17,1 proc. gospodarstw,
 • od 2 001 do 2 500 kWh: 15,7 proc. gospodarstw.

Przedziały o najwyższym zużyciu okazały się mieć najmniejszy udział wśród gospodarstw. Jedynie 2,6 proc. gospodarstw domowych zużywało powyżej 5 000 kWh, a 2,8 proc. – powyżej 6 000 kWh.

GUS: połowa gospodarstw zużywała mniej niż 2 tys. kWh

Zwróciliśmy się do GUS z zapytaniem o średnie roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych Polaków. Urząd odpowiedział – powołując się na dane z 2018 roku, na podstawie których można było to oszacować – że ok. 48,9 proc. gospodarstw miało zużycie energii powyżej 2 tys. kWh.

Ponadto, opierając się na danych z 2018 roku i szacunkach za 2019 rok, GUS poinformował, że ok. 52 proc. gospodarstw prowadzących działalność rolniczą wykorzystywało ponad 2,6 tys. kWh energii elektrycznej.

Jak dodaje GUS, dane za rok 2021 są obecnie w trakcie opracowywania i będą dostępne w marcu 2023 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!