Czas czytania: około min.

Ile jest w Warszawie mieszkań bez instalacji ciepłowniczej?

19.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Podczas debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta m.st. Warszawy, która odbyła się 12.10.2018 r. Marek Jakubiak odniósł się do liczby stołecznych mieszkań niepodłączonych do sieci centralnego ogrzewania.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, uchwalonym Uchwałą NR LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422), na dzień 31.12.2016 r. liczba lokali znajdujących się w zasobie miasta, pozbawionych centralnego ogrzewania wynosiła 16 482. Aktualność tych statystyk potwierdza także odpowiedź Biura Polityki Lokalowej na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Są to jednak dane odnoszące się wyłączenie do zasobu lokalowego będącego własnością Warszawy.

Statystyki związane z ogólną liczbą mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie są zgromadzone w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie z najbardziej aktualnym zestawieniem, liczba ta w 2017 roku wyniosła 911 429 mieszkań.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie.

Zgodnie z danymi GUS-u, liczba mieszkań w Warszawie w 2017 roku wynosiła 952 686. Oznacza to, że w 2017 r. 41 257 mieszkań w Warszawie nie było wyposażonych w centralne ogrzewanie.

Przedstawione przez Marka Jakubiaka dane dotyczące liczby mieszkań Warszawy niepodłączonych do sieci centralnego ogrzewania  nie są zgodne z najnowszymi statystykami umieszczonymi w Banku Danych Lokalnych, wypowiedź polityka uznajemy więc za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Marek Jakubiak
KWW Kukiz’15

 

Dzisiaj mamy około 100 tys. mieszkań [w Warszawie – przyp. red.] niepodłączonych do instalacji ciepłowniczej.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.