Czas czytania: około min.

Ile osób w Warszawie nie ma ciepłej wody?

19.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Wyposażenie warszawskich mieszkań w instalacje centralnej ciepłej wody było tematem wypowiedzi Marka Jakubiaka podczas programu „Kwadrans Polityczny”, wyemitowanego na antenie TVP1 25.09.2018 r.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, uchwalonym Uchwałą NR LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422), na dzień 31.12.2016 r. liczba lokali znajdujących się w zasobie miasta, pozbawionych centralnej ciepłej wody wynosiła 17 102.

Aktualność tych statystyk potwierdza także odpowiedź Biura Polityki Lokalowej na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Są to jednak dane odnoszące się wyłączenie do zasobu lokalowego będącego własnością Warszawy.

Statystyki związane z liczbą ludności korzystającą z infrastruktury technicznej są zgromadzone w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie z najbardziej aktualnym zestawieniem, liczba ludności Warszawy korzystająca ze stołecznej sieci wodociągowej w 2016 roku wyniosła 1 681 245 osób.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach.

Zgodnie z danymi GUS-u, liczba mieszkańców Warszawy w 2016 roku wynosiła 1 754 000 osób. Oznacza to, że ok. 73 tys. osób w Warszawie nie korzystało z sieci wodociągowej.

Warto jednak zauważyć, że dane umieszczone w BDL dotyczą sieci wodociągowej ogółem, a więc dostępu do zarówno ciepłej, jak i zimnej wody. W ogólnodostępnych bazach GUS-u nie ma bowiem statystyk dedykowanym korzystaniu przez ludność z wyłącznie ciepłej wody. W związku z tym zwróciliśmy się do GUS-u o udostępnienie stosownych statystach w trybie dostępu do informacji publicznej. Do czasu uzyskania odpowiedzi wypowiedź Marka Jakubiaka uznajemy za nieweryfikowalną.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.