Strona główna Wypowiedzi Ile osób w Warszawie nie ma ciepłej wody?

Ile osób w Warszawie nie ma ciepłej wody?

Ile osób w Warszawie nie ma ciepłej wody?

Marek Jakubiak

Poseł
Kukiz'15

Ponad 100 tys. ludzi [w Warszawie – przyp. red.] nie ma (…) ciepłej wody (…).

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Wyposażenie warszawskich mieszkań w instalacje centralnej ciepłej wody było tematem wypowiedzi Marka Jakubiaka podczas programu „Kwadrans Polityczny”, wyemitowanego na antenie TVP1 25.09.2018 r.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2018-2022, uchwalonym Uchwałą NR LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 12422), na dzień 31.12.2016 r. liczba lokali znajdujących się w zasobie miasta, pozbawionych centralnej ciepłej wody wynosiła 17 102.

Aktualność tych statystyk potwierdza także odpowiedź Biura Polityki Lokalowej na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Są to jednak dane odnoszące się wyłączenie do zasobu lokalowego będącego własnością Warszawy.

Statystyki związane z liczbą ludności korzystającą z infrastruktury technicznej są zgromadzone w Banku Danych Lokalnych. Zgodnie z najbardziej aktualnym zestawieniem, liczba ludności Warszawy korzystająca ze stołecznej sieci wodociągowej w 2016 roku wyniosła 1 681 245 osób.

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w miastach.

Zgodnie z danymi GUS-u, liczba mieszkańców Warszawy w 2016 roku wynosiła 1 754 000 osób. Oznacza to, że ok. 73 tys. osób w Warszawie nie korzystało z sieci wodociągowej.

Warto jednak zauważyć, że dane umieszczone w BDL dotyczą sieci wodociągowej ogółem, a więc dostępu do zarówno ciepłej, jak i zimnej wody. W ogólnodostępnych bazach GUS-u nie ma bowiem statystyk dedykowanym korzystaniu przez ludność z wyłącznie ciepłej wody. W związku z tym zwróciliśmy się do GUS-u o udostępnienie stosownych statystach w trybie dostępu do informacji publicznej. Do czasu uzyskania odpowiedzi wypowiedź Marka Jakubiaka uznajemy za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!