Ile osób zostało skazanych przez Trybunał Stanu?

04.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ostatnia rozpatrzona sprawa przez Trybunał Stanu w której osoby zostały rozliczone za swoje postępowanie to tzw. ,,afera alkoholowa” (1997), w której zostali skazani: Dominik Jastrzębski – minister współpracy gospodarczej z zagranicą w rządzie Mieczysława Rakowskiego (1988-1989) i prezes Głównego Urzędu Ceł Jerzy Ćwiek (1985-1990).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.