Strona główna Wypowiedzi Ile pojazdów było w Polsce w zeszłym roku?

Ile pojazdów było w Polsce w zeszłym roku?

Ile pojazdów było w Polsce w zeszłym roku?

Franciszek Sterczewski

Poseł

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w zeszłym roku w Polsce było niemal 30 mln pojazdów.

Posiedzenie Sejmu, 22.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 22.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce zarejestrowanych jest ogółem 30,8 mln pojazdów. Liczba ta odnosi się do końca roku 2018, co jednak nie wpływa znacząco na wypowiedź Franciszka Sterczewskiego. W związku z tym uznajemy ją za prawdziwą.

Ile pojazdów jeździ po polskich drogach?

Statystyki dotyczące działalności sektora transportu są corocznie publikowane w raportach GUS. Najnowsza publikacja obejmuje dane według stanu na 31 grudnia 2018 roku. Z raportu dowiadujemy się, że ogólna liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce wynosi obecnie 30 800 790 (s. 81), w tym m.in.:

 • samochodów osobowych – 23 429 016,
 • autobusów – 119 471,
 • motocykli – 1 502 888,
 • motorowerów – 1 349 912,
 • samochodów specjalnych (w tym sanitarnych) – 205 917,
 • samochodów ciężarowych – 3 338 166.

Warto także zauważyć, że w 2018 roku w Polsce jeździło 2 205 070 ciągników (samochodowych i rolniczych). W 2018 roku liczba pojazdów zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o około 1,16 mln. Wzrosty odnotowano we wszystkich kategoriach. Najmniej przybyło autobusów – zaledwie 3 381. Aż o 925 437 zwiększyła się natomiast liczba samochodów osobowych. Na tysiąc mieszkańców w 2018 roku przypadało ich 610 (dla porównania w roku 2017 było to 586).

Jeśli chodzi o poszczególne województwa, w liczbach bezwzględnych najwięcej pojazdów posiadają mieszkańcy Mazowsza – 4 856 282. Najmniej pojazdów, 844 124, zarejestrowanych jest w województwie lubuskim.

Liczba zarejestrowanych pojazdów w poszczególnych latach

Statystyki na ten temat prowadzi Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. W kolejnych latach rejestrowano:

 • 2017 roku – 1 789 777 pojazdów,
 • 2018 roku – 1 937 887 pojazdów,
 • 2019 roku – 1 968 189 pojazdów,
 • 2020 roku (do końca maja) – 766 012 pojazdów (w roku poprzednim w pierwszych pięciu miesiącach zarejestrowano 839 713 pojazdów).

Polska na tle innych krajów europejskich

Dane dotyczące liczby samochodów osobowych w poszczególnych krajach Starego Kontynentu gromadzone są przez Eurostat (tabela 2). Okazuje się, że Polska posiada jedną z większych liczb tego typu pojazdów w Unii Europejskiej. W 2018 roku nasz kraj uplasował się pod tym względem na szóstym miejscu. W rankingu przodują Niemcy, gdzie zarejestrowanych jest 47 095 784 samochodów osobowych. Na kolejnych miejscach znalazły się: Włochy (39 018 170), Francja (32 034 000 samochodów), Wielka Brytania (31 517 597) i Hiszpania (24 074151).

Najwięcej samochodów osobowych na tysiąc mieszkańców jest w Luksemburgu (676). Eurostat wskazuje jednak, że na liczbę tę mogą mieć wpływ pracownicy transgraniczni niebędący obywatelami kraju, a korzystający z samochodów służbowych zarejestrowanych na jego terenie. Na drugim miejscu są Włochy z 646 samochodami na 1000 mieszkańców. Polska znalazła się na piątym miejscu.

Podsumowanie

Franciszek Sterczewski powiedział, że w ubiegłym roku w Polsce było „niemal” 30 mln pojazdów. Najnowsze dostępne dane odnoszą się jednak do roku 2018. Dodatkowo zgodnie z nimi liczba pojazdów przekroczyła liczbę 30 mln o prawie 900 tys. Uwagi te nie wpływają jednak znacząco na kontekst wypowiedzi, którą uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!