Czas czytania: około min.

Ile procent ludności Gdańska stanowią seniorzy?

23.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Ponieważ kategoria “seniorów” użyta przez profesora Ceynowę jest nieostra i nieprecyzyjna, przyjrzeliśmy się kilku możliwym interpretacjom. Do analizy użyliśmy danych za rok 2017 dostępnych na oficjalnym portalu miejskim – znajdują się w pliku “Demografia – Gdańsk /aktualizacja 07.2018”.

Jeżeli przyjąć, że seniorzy są grupą osób w wieku poprodukcyjnym, stanowią tylko 23,8% mieszkańców Gdańska. Według naszych wyliczeń, w oparciu o dane z powyższego źródła, osoby powyżej 60 roku życia stanowią 27% ludności Gdańska. Definiowanie seniora jako osoby młodszej niż 60 lat uznaliśmy za nienaturalne i bezzasadne.

Z całą pewnością nie ma akceptowalnej interpretacji pojęcia “senior”, dla której prawdziwym byłoby stwierdzenie, że seniorzy stanowią ponad 40% ludności Gdańska. Wypowiedź Andrzeja Ceynowy uznajemy za fałszywą.

 

 

Share The Facts
Andrzej Ceynowa
Kandydat na prezydenta Gdańska

 

Seniorzy to jest w tej chwili ponad 40% ludności Gdańska.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.