Czas czytania: około min.

Ile środków wydano z Tarczy Finansowej?

01.06.2020 godz. 13:36

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie ze stanem z 29 maja z pomocy w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju skorzystało ponad 210 tys. firm. Kwota wypłacona przedsiębiorcom przekroczyła 40,7 mld zł. Dane na ten temat aktualizowane są co kilka dni w ramach interaktywnego licznika na stronie internetowej programu, dlatego nie jesteśmy w stanie zweryfikować, jakie dokładnie wartości przyjęły one w dniu posiedzenia Sejmu, podczas którego padło stwierdzenie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, czyli 27 maja. Wypowiedź uznajemy jednak za prawdziwą, ponieważ liczby podane przez Krzysztofa Mazura są zbliżone do oficjalnych danych. 

Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników 

29 kwietnia bieżącego roku Ministerstwo Rozwoju poinformowało o powołaniu programu wspierającego płynność finansową przedsiębiorstw i chroniącego miejsca pracy w okresie zakłóceń w gospodarce w związku pandemią COVID-19. Tzw. Tarcza Finansowa jest częścią Tarczy Antykryzysowej w ramach filaru „Finansowanie Przedsiębiorstw”. Przekazywane za jej pomocą wsparcie ma polegać na udostępnianiu kapitału przez Polski Fundusz Rozwoju.

Głównym celem programu jest udostępnienie finansowania mikrofirmom (zatrudniających co najmniej jednego pracownika), które mogą uzyskać pomoc do 324 tys. zł, oraz małym i średnim przedsiębiorstwom, na pomoc którym przeznaczono 3,5 mln zł. Finansowanie to przebiega na warunkach preferencyjnych i w znacznej części jest bezzwrotne.

Środki na realizację Tarczy Finansowej pochodzą z Polskiego Funduszu Rozwoju (głównie środków pozyskanych w drodze emisji przez PFR obligacji na rynku krajowym lub zagranicznym). Bezpośrednią obsługą wniosków o udzielenie dofinansowania zajmują się natomiast banki poprzez system bankowości elektronicznej, na podstawie umów zawartych z Funduszem. 

Wsparcie w ramach programu udzielane jest przedsiębiorcom w formie subwencji finansowej. Aby ją otrzymać, konieczne jest zawarcie przez przedsiębiorcę umowy. Subwencja finansowa w znacznej mierze ma charakter bezzwrotny, uzależniony jednak od spełnienia przez właściciela firmy dodatkowych warunków. Po ich realizacji zwrotowi może nie podlegać do 75 proc. uzyskanej pomocy.

Po otrzymaniu subwencji przedsiębiorca jest uprawniony do wykorzystania jej na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wypłatę wynagrodzeń, opłacenie czynszu, pokrycie kosztów zakupu towarów i materiałów, urządzeń i innych środków trwałych, pokrycie wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym itp. 

Tarcza Finansowa – statystyki

Jak czytamy na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju, do 29 maja pomoc w ramach programu otrzymało 213 301 firm, zatrudniających 2 081 196 pracowników. Kwota wypłacona za pośrednictwem banków wyniosła dotychczas 40 755 766 654 zł, w tym:

  • 11,8 mld zł dla mikroprzedsiębiorstw,
  • 29 mld zł dla małych i średnich firm.

Wartość całego programu wynosi 100 mld zł. Skierowany jest on do około 670 tys. polskich przedsiębiorców. Już w pierwszym dniu jego działania wypłacono 355 mln zł dla 1006 przedsiębiorstw.

Serwis PFR udostępnia interaktywną mapę, na której można śledzić kwoty subwencji przyznane firmom w poszczególnych powiatach.

Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej

Poza subwencjami z Tarczy Finansowej PFR tzw. Tarcza Antykryzysowa przewiduje sześć innych form pomocy dla przedsiębiorców. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, do 29 maja na ten cel przeznaczono 62,35 mld zł. Udzielona dotychczas pomoc obejmuje:

  • 1 044 784 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 5 209 709 735 zł,
  • 4 170 166 512 zł wydanych na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • 943 888 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 1 856 201 302 zł,
  • 1 673 067 772 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec-maj 2020 roku na kwotę w sumie 1 806 000 000 zł,
  • zabezpieczenie kredytów BGK o łącznym wolumenie 6,88 mld zł.

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło jak dotąd 4 794 899 wniosków o skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez Tarczę. Najwięcej, bo aż 1 573 386, dotyczy pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się również świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Wniosek o tę formę pomocy złożono dotychczas 938 633 razy. Instrukcję, jak sprawdzić szczegóły złożonego przez siebie wniosku o świadczenie postojowe, na Twitterze kilka dni temu udostępnił ZUS.

Z danych Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że zarówno liczba przedsiębiorstw, którzy otrzymały subwencję w ramach Tarczy Finansowej, jak i suma tej pomocy, są nieco wyższe od tych podanych przez Krzysztofa Mazura. Biorąc jednak pod uwagę kontekst analizowanej wypowiedzi, a także fakt, że padła ona dwa dni przed aktualizacją danych na stronie programu, uznajemy ją za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub