Czas czytania: około min.

Ile wynosi stopa bezrobocia Polski w porównaniu do państw UE?

01.10.2020 godz. 20:06

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź Pawła Szefernakera uznajemy za prawdę, ponieważ według najnowszych dostępnych danych opublikowanych przez Eurostat, czyli urząd statystyczny Unii Europejskiej, bezrobocie w Polsce w lipcu 2020 roku wyniosło 3,2 proc. Jest to drugi najniższy wynik w Unii Europejskiej. Na pierwszym miejscu wśród uwzględnionych państw są Czechy, gdzie bezrobocie wyniosło 2,7 proc.

Bezrobocie w UE

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła w lipcu 2020 roku 7,9 proc. W porównaniu z czerwcem nastąpił wzrost o 0,2 puntu proc. Najniższą stopę bezrobocia na poziomie 2,7 proc. odnotowano w Czechach. Na drugim miejscu znalazła się Polska z wynikiem 3,2 proc., a na trzecim Malta ze stopą bezrobocia na poziomie 4,1 proc. Z kolei najwyższe stopy bezrobocia zanotowały Hiszpania (15,8 proc.), Cypr (9,7 proc.) oraz Szwecja (9,4 proc.).

Bezrobocie Eurostat

ec.europa.eu

Eurostat nie podaje statystyk odnoszących się do Grecji – ostatnie dane pochodzą z maja i wskazują, że stopa bezrobocia w tym kraju wyniosła 17 proc. Brakuje również danych dotyczących stopy bezrobocia w Estonii i na Węgrzech.

Bezrobocie osób do 25. roku życia w UE

W lipcu bezrobotnych osób młodych (poniżej 25 lat) było w UE 2,9 mln, z czego 2,3 mln w strefie euro. Tym samym stopa bezrobocia wśród młodych ludzi wyniosła 17,0 proc. w UE i 17,3 proc. w strefie euro, w porównaniu z odpowiednio 16,9 i 17,2 proc. w poprzednim miesiącu.

Bezrobocie w UE według płci 

W lipcu stopa bezrobocia wśród kobiet w UE wyniosła 7,5 proc., w porównaniu z 7,3 proc. w czerwcu. Z kolei stopa bezrobocia wśród mężczyzn w lipcu wyniosła 7,0 proc., w porównaniu z 6,8 proc. w czerwcu. W strefie euro stopa bezrobocia wśród kobiet wzrosła z 8,0 proc. w czerwcu do 8,3 proc. w lipcu, a w przypadku mężczyzn wzrosła z 7,5 proc. do 7,6 proc.

Bezrobocie wg GUS

Według metodologii GUS stopa bezrobocia w Polsce w lipcu 2020 roku wyniosła 6,1 proc. i nie zmieniła się względem czerwca. W sierpniu stopa bezrobocia również wyniosła 6,1 proc. Liczba bezrobotnych wzrosła względem poziomu z początku roku, co wynika m.in. z przemian w gospodarce, jednak możliwy jest także wpływ ograniczeń, które wprowadzano w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Bezrobocie GUS

www.stat.gov.pl

Metodologia Eurostatu i GUS

Eurostat i GUS podają rozbieżne dane dotyczące bezrobocia w Polsce. Wynika to z różnych metodologii badań.

Główny Urząd Statystyczny prezentuje dane dotyczące bezrobocia pochodzące z dwóch źródeł:

  • rejestracji osób bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy – na tej podstawie obliczana jest stopa bezrobocia rejestrowanego, obliczana z częstotliwością miesięczną na koniec okresu sprawozdawczego (koniec miesiąca),
  • reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności – BAEL (odpowiednika badania Labour Force Survey/LFS w UE), które realizowane jest w Polsce w cyklu kwartalnym. Wyniki zebrane w tym badaniu pozwalają na wyliczenie stopy bezrobocia wg BAEL publikowanej co kwartał.

Eurostat prezentuje dane dotyczące bezrobocia w ujęciu kwartalnym oraz rocznym na podstawie badania siły roboczej. Dane te pozyskiwane są od krajowych urzędów statystycznych, w Polsce jest to GUS.

Ponadto na potrzeby statystyk miesięcznych w Unii Europejskiej Eurostat opracowuje zharmonizowaną stopę bezrobocia, opartą o metodologię MOP. Z uwagi na brak możliwości otrzymywania miesięcznych wskaźników z BAEL dane dla Polski szacowane są przez Eurostat w oparciu o kwartalne wyniki badania siły roboczej (LFS/BAEL) oraz miesięczne dane z bezrobocia rejestrowanego, wyrównywane sezonowo i prognozowane na kolejne okresy.

Rozbieżność pomiędzy miesięczną wartością stopy bezrobocia na stronie Eurostatu (wyliczoną na podstawie metodologii MOP) a danymi dotyczącymi stopy bezrobocia rejestrowanego (obliczanej miesięcznie) prezentowanymi na stronie GUS wynika więc z odmiennej metodologii zastosowanej przy gromadzeniu i opracowywaniu danych, w tym także z definicji osoby bezrobotnej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub