Czas czytania: około min.

Ile wynoszą długi polskich seniorów?

29.04.2021 godz. 18:13

Wypowiedź

Fałsz

Analiza w pigułce

  • Zgodnie z danymi Biura Informacji Gospodarczej (BIG) InfoMonitor na koniec listopada 2020 roku w ich rejestrze znajdowało się 387,8 tys. osób starszych z problemami w terminowym opłacaniu rachunków i kredytów. Ich łączny dług sięga kwoty 10,40 mld zł, z czego 5,97 mld zł stanowią zaległe zobowiązania kredytowe, a pozostałe 4,43 mld zł to zaległe zobowiązania pozakredytowe.
  • Warto odnotować, że kwota przytoczona przez Marka Rutkę – 7 mld 300 mln zł, podana została jako kwota zadłużenia polskich seniorów na podstawie informacji prasowej BIG InfoMonitor z 1 października 2018 roku. Te same dane przekazał Onet w 2018 roku. W artykule Onetu czytamy także, że 8 proc. polskich rodzin emeryckich w ogóle nie stać na zrealizowanie recepty w całości, ze względu na niskie świadczenia. W tym wypadku nie dysponujemy aktualnymi danymi.
  • Dane przekazane przez Marka Rutkę są nieaktualne i odnoszą się do 2018 roku, dlatego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Zadłużenie seniorów w Polsce

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) InfoMonitor to firma, która zbiera, przechowuje i udostępnia informacje dotyczące zaległego zadłużenia oraz terminowych płatności konsumentów i przedsiębiorców, a także przygotowuje raporty na podstawie swoich danych gospodarczych oraz danych gospodarczych Biura Informacji Kredytowej (BIK).

20 stycznia 2021 roku biuro prasowe BIG InfoMonitor opublikowało informację prasową raportującą stan zadłużenia seniorów w Polsce (w tym przypadku za seniorów uznano osoby powyżej 65. roku życia) na podstawie Rejestru Dłużników BIG oraz BIK, na koniec listopada 2020 roku. Na tamten moment w powyższych rejestrach znajdowało się 387,8 tys. osób starszych z problemami w terminowym opłacaniu rachunków i kredytów, których łączny dług sięga kwoty 10,40 mld zł, z czego 5,97 mld zł stanowią zaległe zobowiązania kredytowe, natomiast pozostałe 4,43 mld zł to zaległe zobowiązania pozakredytowe (są to przykładowo takie zobowiązania jak: nieopłacone rachunki, ubezpieczenia, czynsze, media, mandaty i alimenty).

Ile wynoszą długi polskich seniorów?

Źródło: BIG InfoMonitor

Kwota przytoczona przez Marka Rutkę – 7 mld 300 mln zł – podana została jako kwota zadłużenia polskich seniorów w informacji prasowej BIG InfoMonitor z 1 października 2018 roku. Według danych BIG i BIK na koniec I półrocza 2018 roku w obu bazach danych znajdowało się ponad 345 tys. seniorów (w przypadku tego artykułu wzięto pod uwagę osoby powyżej 64. roku życia) mających na swoim koncie dług m.in. z tytułu spóźnionych rat kredytowych oraz nieopłaconych na czas bieżących rachunków. Na łamach powyższego artykułu opublikowany został również sondaż Instytutu ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG InfoMonitor, w którym m.in. zapytano osoby starsze o to, na co zostały przeznaczone pieniądze z zaciągniętego przez nich kredytu czy pożyczki. Badanie zostało wykonane w listopadzie 2017 roku na próbie 502 osób przebywających na emeryturze w wieku 60+ lat (kobiety) oraz 65+ lat (mężczyźni). Niemal dwie trzecie osób z badanej próby wskazało leki, natomiast 34 proc. odpowiedzi dotyczyło prywatnego leczenia oraz rehabilitacji.

Ile wynoszą długi polskich seniorów?

Źródło: BIG InfoMonitor

Ilu seniorów nie stać na leki?

W najnowszej publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, poświęconej opisowi sytuacji osób starszych w Polsce w 2018 roku, zawarto tablicę [tablica 20.] dotyczącą przyczyn niezaspokajania potrzeb w zakresie leczenia lub badania w 2018 roku. W powyższej publikacji za osoby starsze przyjęto osoby w wieku 60 lat i więcej, stosownie do uregulowań ustawy o osobach starszych. 17,2 proc. badanej grupy wskazywało brak środków na leczenie lub badanie jako przyczynę niezaspokojenia potrzeby w zakresie zdrowia.

Ile wynoszą długi polskich seniorów?

Źródło: GUS

W publikacji GUS dotyczącej sytuacji osób starszych w 2016 roku wykorzystano wyniki z Badania spójności społecznej z 2015 roku. Według nich w 12,8 proc. gospodarstw domowych, w których zamieszkuje co najmniej jedna osoba w wieku 60 lat lub więcej, brakuje pieniędzy na leki (plik w Excelu, tabela 3.4).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub