Czas czytania: około min.

Ilu lekarzy jest w Polsce?

21.12.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z listopada 2017 roku liczba praktykujących lekarzy na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi 2,3, co plasuje nasz kraj na samym końcu stawki, biorąc pod uwagę państwa członkowskie UE. Największą liczbą lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w UE mogą pochwalić się Grecja (6,3), Austria (5,1) oraz Portugalia (4,6).

 

 

Share The Facts
Konstanty Radziwiłł
minister zdrowia

 

Mamy w Polsce wskaźnik 3,5 lekarza na 1 000 mieszkańców. I to lokuje nas w połowie europejskiej stawki.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.