Czas czytania: około min.

Ilu lekarzy chorób zakaźnych przypada na 40 tysięcy Polaków?

03.04.2020 godz. 18:30

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W dniu wypowiedzi liczba aktywnych zawodowo lekarzy chorób zakaźnych na 40 tys. mieszkańców wyniosła 1,16, a obecnie jest to 1,17. Tym samym wypowiedź lidera PSL oceniamy jako prawdę.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL) na dzień wypowiedzi liczba lekarzy chorób zakaźnych wykonujących zawód w Polsce wynosiła dokładnie 1 113. Natomiast liczba lekarzy zarejestrowanych wynosi 1 314 co oznacza, iż 201 z nich jest nieaktywnych zawodowo (ok. 15,3 procenta). Według danych GUS w styczniu 2020 w Polsce liczba ludności wyniosła 38,379 mln. To oznacza, że na 40 tys. osób przypada 1,16 lekarza chorób zakaźnych wykonującego zawód.

 

www.nil.org.pl

 

Zgodnie z najnowszymi statystykami (stan na 29 lutego) liczba lekarzy chorób zakaźnych wynosi 1 122, zaś łącznie zarejestrowanych jest 1 322 lekarzy co oznacza, iż 200 z nich jest nieaktywnych zawodowo (ok. 15,10 procenta). Zatem na 40 tys. ludzi przypada 1,17 lekarza chorób zakaźnych aktywnego zawodowo. Do aktualizacji danych doszło 3 marca, czyli już po wystąpieniu Władysława Kosiniaka-Kamysza.

 

www.nil.org.pl

 

Władysław Kosiniak-Kamysz podaje prawidłowe dane dotyczące liczby lekarzy chorób zakaźnych przypadających na 4 tys. mieszkańców Polski, wobec czego jego wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.