Strona główna Wypowiedzi Ilu lekarzy chorób zakaźnych przypada na 40 tysięcy Polaków?

Ilu lekarzy chorób zakaźnych przypada na 40 tysięcy Polaków?

Ilu lekarzy chorób zakaźnych przypada na 40 tysięcy Polaków?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Jeden lekarz chorób zakaźnych przypada na 40 tys. osób w Polsce.

Posiedzenie Sejmu, 02.03.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 02.03.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W dniu wypowiedzi liczba aktywnych zawodowo lekarzy chorób zakaźnych na 40 tys. mieszkańców wyniosła 1,16, a obecnie jest to 1,17. Tym samym wypowiedź lidera PSL oceniamy jako prawdę.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL) na dzień wypowiedzi liczba lekarzy chorób zakaźnych wykonujących zawód w Polsce wynosiła dokładnie 1 113. Natomiast liczba lekarzy zarejestrowanych wynosi 1 314 co oznacza, iż 201 z nich jest nieaktywnych zawodowo (ok. 15,3 procenta). Według danych GUS w styczniu 2020 w Polsce liczba ludności wyniosła 38,379 mln. To oznacza, że na 40 tys. osób przypada 1,16 lekarza chorób zakaźnych wykonującego zawód.

 

www.nil.org.pl

 

Zgodnie z najnowszymi statystykami (stan na 29 lutego) liczba lekarzy chorób zakaźnych wynosi 1 122, zaś łącznie zarejestrowanych jest 1 322 lekarzy co oznacza, iż 200 z nich jest nieaktywnych zawodowo (ok. 15,10 procenta). Zatem na 40 tys. ludzi przypada 1,17 lekarza chorób zakaźnych aktywnego zawodowo. Do aktualizacji danych doszło 3 marca, czyli już po wystąpieniu Władysława Kosiniaka-Kamysza.

 

www.nil.org.pl

 

Władysław Kosiniak-Kamysz podaje prawidłowe dane dotyczące liczby lekarzy chorób zakaźnych przypadających na 4 tys. mieszkańców Polski, wobec czego jego wypowiedź oceniamy jako prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!