Hanna Gronkiewicz-Waltz w ocenie mieszkańców Warszawy

06.12.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W dniach od 14 do 21 września bieżącego roku Agencja Badania Rynku – ABR SESTA na zlecenie TVP Info przeprowadziła wśród warszawiaków badania odnośnie stosunku do tzw. afery reprywatyzacyjnej.

Większość badanych tj. 62% uważało wtedy, że odpowiedzialność za tzw. aferę reprywatyzacyjną ponosi obecna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz.

Ponadto ponad połowa badanych – 57% wyraziła opinię, że w związku z tzw. aferą reprywatyzacyjną prezydent Warszawy powinna podać się do dymisji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.