Strona główna Wypowiedzi Jak zmieniła się liczba orzeczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny w latach 2015-2019?

Jak zmieniła się liczba orzeczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny w latach 2015-2019?

Jak zmieniła się liczba orzeczeń wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny w latach 2015-2019?

Katarzyna Ueberhan

Posłanka
Nowa Lewica

A teraz parę liczb: 2015 r. – 173, 2016 r. – 99, 2017 r. – 88, 2018 r. – 72, 2019 r. – 70. Wiedzą państwo, co to jest? To liczba orzeczeń trybunału (Konstytucyjnego – przyp. Demagog). Dramatyczny jej spadek. Tak niskiej liczby wydanych orzeczeń nie było od ponad 20 lat. Rosną za to wydatki. 

Posiedzenie Sejmu, 16.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 16.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Według raportów publikowanych co roku przez Trybunał Konstytucyjny liczba wydanych orzeczeń, czyli wyroków i postanowień, w latach 2015-2019 systematycznie spadała. W roku 2015 wynosiła 173, a w następnych latach zmniejszyła się odpowiednio do 99, 89, 72 i 70.
 • Mniej orzeczeń niż w 2019 roku zostało wydanych po raz ostatni w latach 1998 i 1999, w których zapadło 55 i 66 orzeczeń.
 • W latach 2015-2019 wydatki Trybunału Konstytucyjnego wzrosły z 30,4 mln zł do 35,9 mln zł.

Dyskusja w Sejmie

Jeden z punktów 27. posiedzenia Sejmu dotyczył informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku. Posłem sprawozdawcą był Kazimierza Smoliński, który zaznaczył, że dyskusja w ramach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej skupiła się na osobie prezes Julii Przyłębskiej oraz jej nieobecności na posiedzeniach komisji.

Głos w dyskusji zabrała m.in. Katarzyna Ueberhan, która nie kryła rozczarowania brakiem uczestnictwa prezes Przyłębskiej. Posłanka wyraziła się również krytycznie na temat samego Trybunału. Na wzmocnienie swojej opinii przytoczyła dane statystyczne odnoszące się do jego funkcjonowania.

O czym decyduje Trybunał Konstytucyjny?

Zgodnie z art. 103 Ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Trybunał wydaje dwa rodzaje orzeczeń:

 • wyroki (w sprawach dotyczących zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, zgodności z Konstytucją przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe, zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych oraz skarg konstytucyjnych),
 • postanowienia (wydawane w sprawach rozstrzygania sporów kompetencyjnych stwierdzeniu przeszkody sprawowania urzędu przez prezydenta oraz innych kwestii, o których mówi ustawa).

Liczba wydanych orzeczeń na przestrzeni lat

Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego co roku publikuje informacje o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK. Według publikacji za 2019 rok Trybunał wydał w tym okresie 70 orzeczeń, w tym 31 wyroków i 39 postanowień o umorzeniu postępowania.

W poprzednich czterech latach statystyki te prezentują się następująco:

Źródło: Trybunał Konstytucyjny

Z powyższych danych wynika, że w latach 2015-2019 można było zaobserwować systematyczny spadek liczby wydawanych orzeczeń. Co więcej, liczba orzeczeń była po raz ostatni niższa niż w 2019 roku w latach 1998 i 1999, kiedy wynosiła odpowiednio 55 i 66.

Czy wydatki na Trybunał Konstytucyjny rosną?

Dane dotyczące wydatków Trybunału Konstytucyjnego są uwzględniane rok do roku przez Najwyższą Izbę Kontroli w „Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej”. Zgodnie z raportami opublikowanymi przez NIK wydatki TK w roku 2019 wzrosły w porównaniu do wydatków z 2015 roku o 5,5 mln zł (18 proc.):

Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2020 wydatki Trybunału Konstytucyjnego opiewają na kwotę 39,1 mln zł. Faktyczną kwotę będziemy mogli jednak poznać, gdy NIK opublikuje analizę wykonania budżetu za rok 2020, co nastąpi w czerwcu br.

Posłanka Katarzyna Ueberhan przytacza prawidłowe dane statystyczne dotyczące liczby wydanych orzeczeń przez Trybunał Konstytucyjny w latach 2015-2019, jak również prawidłowe jest stwierdzenie, że w tym samym czasie wzrosły wydatki TK. W związku z tym jej wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!