Czas czytania: około min.

Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce?

27.11.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Władysław Kosiniak-Kamysz objął urząd ministra pracy i polityki społecznej 18 listopada 2011. Według danych GUS stopa bezrobocia w Polsce w październiku 2011 roku, a więc w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym objęcie ministerstwa wynosiła 11,8%. Natomiast według najświeższych dostępnych w dniu wypowiedzi ministra danych, tj. opisujących stopę bezrobocia w końcu września 2015, stopa bezrobocia w okresie ustępowania ze stanowiska wynosi 9,7%.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.