Czas czytania: około min.

Jaka jest świadomość Polaków odnośnie HIV?

15.01.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Źródłem danych, na które powołuje się B. Nowacka, jest najprawdopodobniej rozpowszechniony w polskich serwisach informacyjnych cytat z wypowiedzi Ireny Przepiórki ze Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądźmy razem” z XXXV Sympozjum „Szczepienia Ochronne”, zorganizowanego z okazji Europejskiego Tygodnia na Rzecz Szczepień 2017:

„Od 50 do 70 proc. zakażonych wirusem HIV Polaków nadal nie zdaje sobie sprawy, że jest nim zainfekowanych; to największy taki odsetek w Unii Europejskiej”.

Niestety, wypowiedź ta pozbawiona jest umocowania źródłowego. Również na stronie stowarzyszenia brak jest informacji odnośnie genezy takich danych. Zespół Demagoga nie dotarł do badań uwzględniających liczbę osób nieświadomych swojego zakażenia wirusem HIV w perspektywie ogólnej liczby zakażonych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z dostępnymi badaniami (Estimating HIV incidence and number of undiagnosed individuals living with HIV in the European Union/ European Economic Area, 2015) szacuje się, że w całej Unii Europejskiej odsetek osób nieświadomych swojego zakażenia wirusem HIV wynosi 122 tys. osób, co stanowi 15% wszystkich zakażonych. Jest to więc znacząco mniej niż dane prezentowane przez B. Nowacką, niemniej wynik ten odnosi się do wszystkich krajów unijnych.

Według Informacji Rocznej za 2016 r. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, od momentu wdrożenia w Polsce badań w 1985 r., prawie w połowie (46,9% przypadków) zgłoszeń zakażenia wirusem HIV nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia. Jak zaznaczono:

„Brak wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę gwałtownego wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce w ostatnich latach i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania środków przeznaczanych na profilaktykę HIV w naszym kraju”.

Według danych Krajowego Centrum ds. AIDS, od wybuchu epidemii AIDS w 1985 r., zakażonych wirusem HIV w Polsce zostało ogółem 22 038 osób (co najmniej 6 321 miało miejsce w związku z używaniem narkotyków), odnotowano również 3 506 zachorowań na AIDS, z czego 1 374 chorych zmarło.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź za nieweryfikowalną.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.