Czas czytania: około min.

Jaką opinię mają Polacy na temat Trybunału Konstytucyjnego?

27.03.2021 godz. 8:32

Wypowiedź

Manipulacja

Analiza w pigułce

  • W listopadzie 2020 roku Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie dotyczące opinii Polaków na temat działalności Trybunału Konstytucyjnego. Zanotowano wtedy rekordowo niskie oceny, ponieważ aż 59 proc. respondentów źle oceniło tę instytucję, a tylko 20 proc. wystawiło ocenę „dobrą”.
  • Kwestia zaufania do polityków została w analogicznym okresie sprawdzona w badaniu „Zaufanie do polityków w pierwszej połowie listopada”. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufało wtedy 62 proc. respondentów, zaś Jackowi Sasinowi 46 proc.
  • Oznacza to, iż ocena działalności TK w listopadzie była gorsza tylko od wyników zaufania Jacka Sasina, ale nie Jarosława Kaczyńskiego. Ponadto nie możemy porównywać tych dwóch sondaży, ponieważ w przypadku TK pytano o ocenę działalności („dobra” lub „zła”), zaś przy politykach pytano o zaufanie.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź posłanki jako manipulację.

Kontekst wypowiedzi

Hanna Gill-Piątek wypowiedziała się podczas pierwszego dnia 27 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas dyskusji na temat funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego w Polsce posłanka chciała zwrócić uwagę na kryzys wizerunkowy tej instytucji. Zaznaczyła ona, że w listopadzie 2020 roku, Trybunałowi ufało tylko 20 proc. Polaków, zaś aż 59 proc. nie darzyło go zaufaniem. Ponadto posłanka podkreśliła, że ta strata wizerunkowa sprawia, że Trybunałowi ufa nawet mniej osób niż Jarosławowi Kaczyńskiemu czy też Jackowi Sasinowi.

Badanie CBOS z listopada 2020 roku

W sondażu przeprowadzonym w pierwszej połowie listopada (od 5 do 15 listopada 2020 roku na próbie liczącej 1052 osoby) Centrum Badania Opinii Społecznej poprosiło Polaków o ocenę działalności parlamentu, prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Jak czytamy w komentarzu do badań CBOS, od września do listopada 2020 roku nastąpiło znaczne pogorszenie opinii o Trybunale Konstytucyjnym. Niezadowolenie z działalności TK wyraża niemal trzy piąte Polaków (59 proc, wzrost o 26 pkt. proc.), natomiast dobrze ocenia ją co piąty badany (20 proc., spadek o 9 pkt. proc.). Od poprzedniego pomiaru (z września 2020 roku) zauważalnie ubyło osób niemających sprecyzowanej opinii o funkcjonowaniu tej instytucji (spadek z 38 proc. do 21 proc.).

Powyższe dane liczbowe są zgodne z tym, co powiedziała posłanka Hanna Gill-Piątek. Jednak warto zaznaczyć, że w przeprowadzonym przez CBOS badaniu, respondenci byli proszeni o wyrażenie opinii nt. działalności TK – nie pada tu słowo „zaufanie”.

Na poniższym wykresie możemy zobaczyć jak zmieniały się opinie Polaków w ocenie działalności Trybunału Konstytucyjnego. Łatwo zauważyć znaczący wzrost negatywnych ocen.

Ocena działalności TK - listopad 2020

Warto dodać, że z raportu dowiemy się również, jakich odpowiedzi udzielali wyborcy konkretnych partii. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oceniają działalność Trybunału dość dobrze (60 proc. wystawiło ocenę dobrą), zaś zwolennicy Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 byli bardziej krytyczni i wystawili złą ocenę (odpowiednio 91 proc., 97 proc. i 93 proc.). Co ciekawe, wśród wyborców Lewicy nie pojawiła się ani jedna pozytywna opinia (0 proc. wystawiło ocenę dobrą). CBOS pod koniec raportu podkreśliło, że wyniki TK są rekordowo złe.

Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin – zaufanie publiczne w listopadzie 2020 roku

W swojej wypowiedzi posłanka Hanna Gill-Piątek porównuje zaufanie społeczne wobec Trybunału Konstytucyjnego z zaufaniem wobec polityków: Jarosława Kaczyńskiego oraz Jacka Sasina. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadza regularnie badania na temat ufności wobec polityków – wyniki przedstawiane są w raportach pn. „Zaufanie do polityków”.

Przytoczone przez posłankę dane nt. ufności wobec TK odnoszą się do listopada 2020 roku, dlatego porównamy je z danymi zawartymi w raporcie CBOS pn. „Zaufanie do polityków w pierwszej połowie listopada”. Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 15 listopada 2020 roku na próbie liczącej 1052 osoby.

Z raportu wynika, iż Jarosław Kaczyński cieszył się zaufaniem wśród 27 proc. respondentów, 8 proc. wyraziło obojętność wobec polityka, a 62 proc. nieufność. 3 proc. ankietowanych wybrało „Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi”.

Zaufanie wobec Jacka Sasina, w tym samym okresie, wyraziło 19 proc. respondentów. 15 proc. ankietowanych jest wobec tego polityka obojętnych, a 46 proc. nie darzy go zaufaniem. Ponadto 4 proc. ankietowanych wybrało „Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi”, a aż 16 proc. wskazało „nieznajomość”.

Gill-Piątek twierdzi, że „Trybunał Julii Przyłębskiej dokonał niemożliwego i w rankingu nieufności przebił Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Sasina”. Z powyższych danych wynika, że w listopadzie 2020 roku negatywne oceny wobec TK (59 proc.) są większe jedynie od nieufności wobec Jacka Sasina (46 proc.), ale już nie Jarosława Kaczyńskiego (62 proc.). Jednakże pamiętajmy, że nie są to porównywalne do siebie dane, ponieważ w sondażu związanym z TK pytano o ocenę działalności, zaś przy politykach pytano o zaufanie.

Ocena Trybunału Konstytucyjnego w 2021 roku

CBOS przeprowadziło podobne badania w pierwszej połowie stycznia 2021 roku (Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób). Na stronie Centrum Badania Opinii Społecznej można zapoznać się z komentarzem dot. tych badań, z którego wynika, iż „od grudnia ubiegłego roku (2020 roku – przyp. Demagog) nie uległy zmianie notowania Trybunału Konstytucyjnego. Pozytywnie o działalności TK wypowiada się obecnie co czwarty badany (25 proc.), a co drugi (50 proc.) ma o niej złą opinię”.

Jarosław Kaczyński i Jacek Sasin – zaufanie publiczne w styczniu 2021 roku

Na stronie CBOS można zapoznać się z komentarzem do raportu nt. zaufania do polityków ze stycznia 2021 roku. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób.

Z danych wynika, iż Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 32 proc. ankietowanych, a 55 proc. mu nie ufa. 9 proc. ankietowanych jest obojętna, a 4 proc. wybrało „Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi”.

Jacek Sasin zdobył zaufanie 20 proc. respondentów, z kolei 41 proc. nie darzy polityka zaufaniem. 13 proc. jest obojętna, a 5 proc. wybrało „Trudno powiedzieć/Odmowa odpowiedzi”. Ponadto 21 proc. wybrało „nieznajomość”.

Można przypuszczać, iż Hanna Gill-Piątek porównała dane nt. oceny działalności TK z listopada 2020 roku z danymi dot. zaufania wobec polityków ze stycznia 2021 roku Jeżeli w ten sposób porównamy te dane, to faktycznie – TK (59 proc. negatywnych ocen w listopadzie 2020 roku) ma gorszy wynik u opinii publicznej niż Jarosław Kaczyński (55 proc. braku zaufania w styczniu 2021 roku) i Jacek Sasin (41 proc. braku zaufania w styczniu 2021 roku).

Podsumowanie

Jeśli weźmiemy pod uwagę listopadowe dane opublikowane przez CBOS, to 59 proc. respondentów miało złą opinię nt. działalności Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem, Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufało 62 proc. ankietowanych, a Jackowi Sasinowi – 46 proc. W tym przypadku Trybunał Konstytucyjny jest oceniany gorzej tylko od jednego wspomnianego polityka. Lecz jeszcze raz warto podkreślić – w badaniach CBOS nt. opinii o Trybunale Konstytucyjnym – badaniu nie podlega „zaufanie”, a ocena „dobra” lub „zła”. Dlatego wypowiedź posłanki Hanny Gill-Piątek uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub