Strona główna Wypowiedzi Jakie regiony Polski zostały uznane za najbardziej wykluczone transportowo?

Jakie regiony Polski zostały uznane za najbardziej wykluczone transportowo?

Jakie regiony Polski zostały uznane za najbardziej wykluczone transportowo?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

W planie odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego Pomorze Środkowe jest wpisane jako teren najbardziej wykluczony komunikacyjnie.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” został przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju 29 lipca 2016 r. jako nowa wizja rozwoju kraju, opisująca wyzwania stojące przed polską gospodarką oraz instrumenty, które mają im sprostać. W rozdziale V opisanych zostało dwanaście obszarów koncentracji przyszłych działań. Jednym z nich jest „Rozwój zrównoważony terytorialnie”.

W diagnozie tego obszaru, wśród czynników różnicujących przestrzeń Polski, autorzy Strategii wymienili poziom dostępności transportowej. Jako regiony najbardziej wykluczone transportowo, czyli mające trwałe problemy z szybką komunikacją do jak największej liczby miejsc, wymienione zostało właśnie Pomorze Środkowe i północno-wschodnia część województwa warmińsko-mazurskiego.

Wniosek ten wynika z badań autorstwa P. Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Według jego syntetycznego wskaźnika przestrzenno-czasowego dostępności gmin w Polsce, średni czas dotarcia ze środkowopomorskiej gminy do centrum wojewódzkiego to 124 minuty, subregionalnego – 73 minuty, powiatowego – 24 minuty. Łącznie, przeciętna dostępność transportowa gminy wynosi tam 73 minuty, co stanowi jeden z najgorszych wyników w kraju.

Ponadto warto zaznaczyć, że wykluczona część Pomorza Środkowego, wyznaczona przez P. Śleszyńskiego, nie obejmuje miasta Słupska, którego prezydentem jest autor analizowanej wypowiedzi.

 

 

Share The Facts
Robert Biedroń
prezydent Słupska

 

W planie odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego Pomorze Środkowe jest wpisane jako teren najbardziej wykluczony komunikacyjnie.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!