Strona główna Wypowiedzi Jakie są aktualne dane na temat upadłości konsumenckiej?

Jakie są aktualne dane na temat upadłości konsumenckiej?

Jakie są aktualne dane na temat upadłości konsumenckiej?

Marcin Warchoł

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Suwerenna Polska

Szacuje się, że w 2018 r. ogłoszono 6552 upadłości konsumenckie, przy czym wniosków o ogłoszenie takiej upadłości wpłynęło przeszło 12 tys. Widzimy postęp, ponieważ w 2014 r. odnotowano zaledwie 31 upadłości przy 300 wnioskach.

Posiedzenie Sejmu, 12.06.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 12.06.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

W 2014 do sądów wpłynęło 300 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, podczas gdy w roku 2018 takich wniosków wpłynęło ponad 12 tysięcy. Sądy ogłosiły upadłość konsumencką 32 razy w roku 2014 i ponad 6,5 tysiąca razy w roku 2018.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Ma na celu umorzenie całości lub części długów, których taka osoba nie jest ani nie będzie w stanie zapłacić, oraz odzyskanie przez jego wierzycieli należności od niewypłacalnej osoby.

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego dzięki nowelizacji Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z 5 grudnia 2008 roku, która weszła w życie 31 marca 2009 roku.

Dane dotyczące liczby spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej publikuje Ministerstwo Sprawiedliwości (plik „Upadłości w latach 2010-2018”). W 2014 roku ogłoszono 32 upadłości konsumenckie przy 300 wnioskach o ogłoszenie takiej upadłości. W roku 2018 ogłoszono 6552 upadłości konsumenckie, a do sądów wpłynęło 12 719 wniosków o jej ogłoszenie.

Wypowiedź oceniamy jako prawdę, ponieważ podaje poprawne dane dotyczące wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy