Czas czytania: około min.

Jakie są aktualne dane na temat upadłości konsumenckiej?

20.06.2019 godz. 21:19

Wypowiedź

fot. Jarosław Roland Kruk / Wikipedia/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

W 2014 do sądów wpłynęło 300 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, podczas gdy w roku 2018 takich wniosków wpłynęło ponad 12 tysięcy. Sądy ogłosiły upadłość konsumencką 32 razy w roku 2014 i ponad 6,5 tysiąca razy w roku 2018.

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy stali się niewypłacalni. Ma na celu umorzenie całości lub części długów, których taka osoba nie jest ani nie będzie w stanie zapłacić, oraz odzyskanie przez jego wierzycieli należności od niewypłacalnej osoby.

Upadłość konsumencka została wprowadzona do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego dzięki nowelizacji Ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z 5 grudnia 2008 roku, która weszła w życie 31 marca 2009 roku.

Dane dotyczące liczby spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej publikuje Ministerstwo Sprawiedliwości (plik „Upadłości w latach 2010-2018”). W 2014 roku ogłoszono 32 upadłości konsumenckie przy 300 wnioskach o ogłoszenie takiej upadłości. W roku 2018 ogłoszono 6552 upadłości konsumenckie, a do sądów wpłynęło 12 719 wniosków o jej ogłoszenie.

Wypowiedź oceniamy jako prawdę, ponieważ podaje poprawne dane dotyczące wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.