Strona główna Wypowiedzi Ile jest kancelarii komorniczych w Polsce?

Ile jest kancelarii komorniczych w Polsce?

Ile jest kancelarii komorniczych w Polsce?

Piotr Zientarski

Ilość kancelarii komorniczych w Polsce to jest około 1400.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Z raportu „Efektywność egzekucji komorniczej – obraz statystyczny”, przygotowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w 2015 r. w Polsce było 1395 komorników. Również z danych przedstawionych przez Krajową Radę Komorniczą, sprawującą nadzór nad komornikami wynika, że w Polsce działa blisko 1400 komorników. Wypowiedź polityka PO uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy