Strona główna Wypowiedzi Kto może zostać marszałkiem seniorem w X kadencji Sejmu?

Kto może zostać marszałkiem seniorem w X kadencji Sejmu?

Kto może zostać marszałkiem seniorem w X kadencji Sejmu?

Piotr Zgorzelski

Wicemarszałek Sejmu
Polskie Stronnictwo Ludowe

Przepisy mówią, że marszałkiem seniorem może zostać jeden spośród najstarszych parlamentarzystów. Ja bym sobie życzył, żeby także w tym kryterium mieściło się „najstarszy stażem parlamentarnym”, bo najdłuższy staż parlamentarny spośród wszystkich posłów tej kadencji [nadchodzącej X kadencji Sejmu – przyp. Demagog] ma minister Marek Sawicki.

Gość Radia ZET, 27.10.2023

Częściowy fałsz

Wypowiedź uznajemy za częściowy fałsz, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 27.10.2023

Częściowy fałsz

Wypowiedź uznajemy za częściowy fałsz, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z art. 1 regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej prezydent powołuje marszałka seniora spośród posłów najstarszych wiekiem. 
  • Jednym z dwóch nowo wybranych posłów, dla których będzie to IX kadencja, jest Marek Sawicki.
  • Drugim posłem elektem o stażu wynoszącym 9 kadencji będzie Jarosław Kaczyński.
  • Ponieważ Marek Sawicki nie ma najdłuższego stażu „ze wszystkich posłów”, wypowiedź Piotra Zgorzelskiego oceniamy jako częściowy fałsz.

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji odbędzie się wstępnie 13 listopada

26 października prezydent Andrzej Duda podsumował dwudniowe konsultacje z komitetami wyborczymi, które dostały się do sejmu. Prezydent dodał również, że wstępnym terminem pierwszego posiedzenia nowego parlamentu jest 13 listopada

W związku z tym nasuwa się pytanie, kto zostanie powołany na stanowisko marszałka seniora, który poprowadzi obrady aż do wyboru przez sejm – Marszałka Sejmu. 

Przepisy w sprawie powołania marszałka seniora nie są precyzyjne

Zgodnie z art. 1 regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pierwsze posiedzenie nowo wybranego sejmu otwiera marszałek senior. Prezydent wyłania osobę sprawującą tę funkcję spośród posłów najstarszych wiekiem

Przepisy nie określają, czy ta osoba musi być najstarsza ani spośród ilu najstarszych osób powinna ona zostać wybrana. Zatem – zależnie od subiektywnej oceny prezydenta – marszałkiem seniorem może zostać osoba z grupy trzech, pięciu, dziesięciu i większej liczby posłów. 

Niektórzy spośród najstarszych posłów

W IX kadencji Sejmu marszałkiem seniorem został Antoni Macierewicz, jednak nie był on wówczas najstarszym posłem. Najstarszą osobą zasiadającą w Sejmie RP była wtedy Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Najstarszym posłem X kadencji będzie Tadeusz Samborski z PSL. Powróci on do Sejmu po 18 latach (wcześniej był posłem IIIV kadencji). Poseł Samborski ma 78 lat. Pośród najstarszych posłów-elektów w Sejmie X kadencji można wymienić też Jarosława Kaczyńskiego (74 lata), Ryszarda Terleckiego (74 lata) czy wspomnianego już Antoniego Macierewicza (75 lat).

Wspomniany przez Piotra Zgorzelskiego Marek Sawicki, reprezentujący PSL, ma 65 lat.

Jakie kompetencje należą do marszałka seniora?

Jak już wspomnieliśmy, do zadań marszałka seniora należy otwarcie posiedzenia nowo wybranego sejmu (art. 1 regulaminu Sejmu RP).

Ponadto marszałek senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego przy pomocy powołanych przez siebie sekretarzy tymczasowych, wybranych spośród posłów najmłodszych wiekiem (art. 2).

Po złożeniu przez posłów ślubowania marszałek senior przeprowadza wybór Marszałka Sejmu, również przy pomocy powołanych sekretarzy tymczasowych (art. 4). Następnie nowo wybrany Marszałek Sejmu obejmuje przewodnictwo obrad (art. 5).

Którzy posłowie są najstarsi stażem?

Zgodnie z danymi sejmu do tej pory nieprzerwanie funkcję posła od I do IX kadencji pełniła tylko jedna osoba. Była to Iwona Śledzińska-Katarasińska, która nie dostała się do Sejmu X kadencji. Po jednej kadencji mniej ma trzech posłów: Eugeniusz Czykwin, Marek Sawicki i Jarosław Kaczyński

Jednak w Sejmie X kadencji stażem wynoszącym 9 kadencji będzie mogło pochwalić się tylko dwóch posłów, ponieważ Eugeniusz Czykwin nie uzyskał mandatu. Marek Sawicki będzie piastował urząd posła dziewiąty raz z rzędu, natomiast Jarosław Kaczyński pełni tę funkcję od I kadencji Sejmu, z wyjątkiem II kadencji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy