Czas czytania: około min.

Kto uznał Westerplatte za pomnik historii?

17.07.2019 godz. 11:46

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

„Pole bitwy na Westerplatte” zostało uznane za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 22 sierpnia 2003 r. Rozporządzenie to weszło w życie 1 września 2003 r.

Prezydentem był wówczas Aleksander Kwaśniewski.

Jak czytamy w rozporządzeniu:

celem ochrony pomnika historii jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, przestrzennych, materialnych i niematerialnych, symbolizujących heroizm i waleczność żołnierza polskiego w okresie II wojny światowej – największej z wojen XX wieku.

Zgodnie z powyższym, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.