Strona główna Wypowiedzi Które regiony oraz państwa emitują najwięcej CO2?

Które regiony oraz państwa emitują najwięcej CO2?

Które regiony oraz państwa emitują najwięcej CO2?

Marek Suski

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Największe gospodarki świata (…) emitują 99,9 proc. dwutlenku węgla.

Woronicza 17, 26.06.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Woronicza 17, 26.06.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Państwa wchodzące w skład grupy G7 w 2020 roku odpowiadały za emisję 22,49 proc. światowej emisji CO2. Po uwzględnieniu krajów Unii Europejskiej procent ten wzrastał do poziomu 26,44 proc. światowej emisji.
  • Grupa G20, reprezentująca ok. 80 proc. światowego PKB, w 2020 roku odpowiadała za 80,22 proc. światowej emisji CO2.
  • W 2018 roku państwa określone przez Bank Światowy jako państwa o wysokim dochodzie odpowiadały za 38 proc. światowej emisji. Doliczając do tego państwa o dochodzie wyższym niż średni, razem te państwa odpowiadały za 86 proc. światowej emisji CO2.
  • Wypowiedź Marka Suskiego uznajemy za fałszywą, ponieważ państwa o największych gospodarkach, tworzące grupy państw jak G-7 oraz G-20, mają niższy udział w emisjach dwutlenku węgla niż 99,9 proc.

Czy Polska zaakceptuje rozwiązania z pakietu Fit for 55?

Podczas programu „Woronicza 17” toczyła się rozmowa na temat polskiej energetyki i pakietu „Gotowi na 55” (Fit for 55). Marek Suski został zapytany, czy polski rząd zaakceptuje rozwiązania przedstawione w tym pakiecie.

Poseł stwierdził, że koalicja rządząca powinna przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Polaków. Przekazał też, że Polska będzie nadal stawiać na węgiel, ale jednocześnie będzie rozwijać OZE w sposób długofalowy z coraz szybszymi działaniami, „czy się to Unii podoba, czy nie”.

Poseł dalej stwierdził, że jeśli opozycja obejmie rządy po nadchodzących w 2023 roku wyborach, to Polacy będą marznąć w imię ratowania klimatu planety, za którego zmianę odpowiadają największe gospodarki świata, emitujące 99,9 proc. globalnej emisji CO2, podczas gdy Polska reprezentuje mały promil.

Emisyjność państw G7

G7 to grupa ustanowiona w 1975 roku, której coroczne szczyty służą określeniu kierunku wielostronnego dialogu i reagowania w sprawach globalnych. W skład grupy wchodzą: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Kanada, Wielka Brytania, Włochy oraz Francja. Oprócz samych państw w skład grupy wchodzi również Unia Europejska, która nie jest wymieniana jako członek oraz nie przejmuje rotacyjnej prezydencji w grupie.

Zgodnie z danymi dostępnymi na Ourworldindata.org wymienione państwa w 2020 roku odpowiadały 22,49 proc. wyemitowanego do atmosfery CO2, czyli 7,83 mld ton tego gazu cieplarnianego.

Po uwzględnieniu ilości CO2 wyemitowanego w tym okresie przez pozostałe państwa UE grupa G7 odpowiadałaby za 26,44 proc. emisji globalnej, co przekłada się na 9,20 mld ton.

Emisyjność państw G20

G20 to grupa państw, w skład której wchodzą wszyscy członkowie grupy G7 oraz inne największe gospodarki, jak Chiny, Indie, Rosja, Arabia Saudyjska, Korea Południowa, Indonezja, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Turcja, Australia, Meksyk, Argentyna oraz Unia Europejska. Grupa reprezentuje ponad 80 proc. światowego PKB, 75 proc. handlu międzynarodowego i 60 proc. światowej populacji.

Grupa G20 w 2020 roku odpowiadała za emisję 27,93 mld ton CO2 do atmosfery, co – w stosunku do 34,81 mld ton wyemitowanych przez cały świat – stanowiło 80,22 proc. całości.

Udział Polski w tej zbiorowej emisji stanowił ok. 0,86 proc. światowej emisji, czyli prawie 300 mln t CO2. Tylko na podstawie tego przykładu widać, że największe gospodarki nie mogą odpowiadać za 99,9 proc. emisji.

Gdyby tak było, wynik Polski (oraz innych państw nieuznawanych za „największe gospodarki świata”) nie przekraczałby 0,1 proc.

Emisje dwutlenku węgla w zależności od przychodu

Definiowane przez Bank Światowy państwa o wysokich dochodach, według portalu Ourworldindata.org, w 2018 roku odpowiadały za 13,4 mld t emitowanego do atmosfery CO2, co przekłada się na 38 proc. globalnej emisji tego gazu.

Z kolei państwa o dochodzie powyżej średniej wyemitowały wtedy 16,6 mld t CO2, przekładającego się na 48 proc. emisji światowej. Te dwie grupy liczone razem odpowiadają zatem za 86 proc. emisji oraz stanowią 51 proc. populacji światowej.

Źródło: Our World in Data

Kraje o dochodzie niższym niż średnia, wliczając państwa o niskim dochodzie, odpowiadają za emisję zaledwie 14 proc. emisji CO2 (stanowią 49 proc. światowej populacji). Kraje o niskim dochodzie w 2018 roku wyemitowały ok. 0,5 proc. dwutlenku węgla do atmosfery, stanowiąc 9 proc. populacji świata.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy