Strona główna Wypowiedzi Który rząd wybudował więcej obwodnic?

Który rząd wybudował więcej obwodnic?

Który rząd wybudował więcej obwodnic?

Arkadiusz Myrcha

Poseł
Platforma Obywatelska

Pamiętacie obietnicę Morawieckiego, że miał wybudować 100 obwodnic? To było 4 lata temu. Od tamtej pory oddali 15. Reszta jest ponoć w przygotowaniu. (…) Przypomnę tylko, że rząd PO-PSL przez 8 lat oddał do użytku ponad 60 obwodnic.

TikTok, 24.04.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TikTok, 24.04.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Za rządów PO-PSL – w ramach Programów Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2008–2012 oraz 2011–2015, a także przy wcześniejszych działaniach inwestycyjnych – wybudowano 64 obwodnice.
 • W 2019 roku w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości znalazła się obietnica budowy 100 obwodnic w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Ostatecznie w 2021 roku przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030”.
 • Według stanu na początek maja 2023 roku w ramach nowego programu oddano do użytku 2 inwestycje, 13 – pozostaje w realizacji, 3 – są w przetargu na realizację, a 82 –  jest w przygotowaniu.
 • Oprócz tego, w ramach PBDK (na lata 2014–2023 z perspektywą do 2025 roku) oddano do 2022 roku co najmniej 30 kolejnych obwodnic. Od 2019 roku ukończono 16 z nich.
 • Arkadiusz Myrcha prawidłowo przytacza liczbę obwodnic wybudowanych za rządów PO-PSL. Od 2019 roku oddano kolejnych 18 inwestycji, co jest zbliżone do przytoczonej przez polityka liczby 15 obwodnic. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.

Rządowy program budowy obwodnic

Obietnica, do której nawiązuje poseł Myrcha pochodzi z 2019 roku. Przed wyborami parlamentarnymi Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki zapowiedzieli „Piątkę PiS”, czyli program na pierwsze 100 dni nowego rządu. Znalazła się wśród nich obietnica nowych inwestycji. Premier powiedział wówczas: „Chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością: jeżeli wyborcy nas wybiorą, to będzie plan bardzo konkretny co najmniej stu obwodnic, zaproponowany wraz z programem finansowania”.

Na budowę 100 obwodnic o łącznej długości wynoszącej ok. 820 km rząd przeznaczył początkowo 28 mld zł. W ciągu roku rząd ogłosił, że dofinansuje budowę kolejnych 51 obwodnic kwotą 2,4 mld zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a łączna wartość zadań miała przekroczyć 4,5 mld zł. Premier Morawiecki zapowiedział wówczas:

„Przedstawiamy kolejną odsłonę programu obwodnic miast polskich. Mówiliśmy wcześniej o stu obwodnicach. Do tych stu, które są już na mapie określone, gdzie toczą się już prace projektowe, gdzieniegdzie zaczynają się już prace budowlane, dokładamy kolejnych pięćdziesiąt obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich.”

W swoim filmiku na TikToku poseł Myrcha zwrócił uwagę, że obecna władza dotąd zbudowała mniej obwodnic niż koalicja PO-PSL, pomimo obiecanych 4 lata temu 100 obwodnic.

Budowa 100 obwodnic – kiedy pojawiły się pierwsze plany?

W celu ukończenia sieci autostradowej w 2017 roku zaktualizowano Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014–2023 w drodze uchwały. Zwiększono limit wydatków na realizację inwestycji ze 107 mld zł do 135 mld zł. W programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku znalazła się pierwotna obietnica wybudowania 100 obwodnic. Na stronie 86 czytamy:

„W kolejnych latach zakładamy wybudowanie ok. 4 tys. km, w tym: 252,2 km autostrad, 2641,1 km dróg ekspresowych i ok. 100 obwodnic. Do roku 2025 chcemy ukończyć w Polsce sieć autostradową”.

Ostatecznie plany się zmieniły, a inwestycje rozplanowano na następne 10 lat. 13 kwietnia 2021 roku rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu budowy 100 obwodnic na lata 2020–2030. Obwodnice miały mieć łączną długość ok. 820 km. Na inwestycje przeznaczono 28 mld zł, a za ich realizację odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Równolegle po przyjęciu uchwały rząd nadal realizował Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 roku), który zakłada budowę nowych odcinków autostrad, dróg ekspresowych, przebudowę odcinków dróg krajowych oraz budowę obwodnic.

Większość ze 100 obwodnic jest na etapie przygotowania

Program uwzględnia realizację prac przygotowawczych, uwzględnienie stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach (liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków), poprawę dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz konieczność zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Na stronie rządowej możemy znaleźć informacje, że do tej pory (według stanu na 5 maja 2023 roku), w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030, oddano do użytku 2 zadania o łącznej długości 10,3 km. Kolejnych 13 zadań pozostaje w realizacji (105,3 km), 3 – są w przetargu na realizację (21,9 km), a 82 inwestycje są na etapie przygotowań (740,3 km).

Równocześnie w ramach programów PBDK na lata 2014–2023 oraz Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oddano do użytku co najmniej 30 nowych inwestycji. Od 2019 roku oddano ich 16. Łącznie z dwiema obwodnicami z nowego programu (obwodnicy Smolajn oraz obwodnicy Brzezia) daje to 18 zrealizowanych inwestycji.

Rząd PO-PSL zaplanował w sumie ponad 100 obwodnic

Za rządów PO-PSL, w ramach poprzednich PBDK na lata 2008–2012 oraz 2011–2015, a także wcześniejszych działań inwestycyjnych, wybudowano 64 obwodnice o łącznej długości 500 km.

Następnie przyjęty PBDK przypadający na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 roku) przewidywał budowę 43 obwodnic (o łącznej długości 443,3 km). W załączniku do programu przewidziano budowę 56 obwodnic, jednak w kolejnych uchwałach zmieniono część planów, a niektóre zaplanowane obwodnice przeniesiono do Programu 100 Obwodnic na lata 2020–2030. Ostatecznie do 2022 roku z inwestycji, na które przewidziano finansowanie, do użytku oddano 31 z nich, a 1 obwodnicę rozbudowano o drugą jezdnię.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!