Strona główna Wypowiedzi Łazienka, ogrzewanie i gaz. Ile mieszkań ich nie posiada?

Łazienka, ogrzewanie i gaz. Ile mieszkań ich nie posiada?

Łazienka, ogrzewanie i gaz. Ile mieszkań ich nie posiada?

Krzysztof Gawkowski

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji
Nowa Lewica

1,2 mln ludzi nie ma mieszkań z łazienką, 6,5 mln mieszkań nie ma gazu, 2,5 mln nie ma centralnego ogrzewania.

Wywiad Polityczny, 03.10.2022

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Wywiad Polityczny, 03.10.2022

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Z najnowszych danych GUS wynika, że w 2021 roku ok. 805,3 tys. mieszkań w Polsce nie było wyposażonych w łazienkę. Liczba mieszkań bez łazienki nie jest równoznaczna z liczbą Polaków niemających dostępu do łazienki, ponieważ w jednym mieszkaniu może mieszkać kilkoro ludzi, a dodatkowo część mieszkań (ok. 12 proc.) stoi pustych.
  • Mieszkań, które nie posiadają instalacji gazowej z dostępem do sieci, było ok. 6,57 mln, a bez dostępu do centralnego ogrzewania było ok. 2,39 mln lokali.
  • Poseł Gawkowski przytoczył przybliżone dane dotyczące mieszkań bez dostępu do gazu i centralnego ogrzewania, jednak myli się, mówiąc o liczbie Polaków, którzy nie mają w mieszkaniu łazienki. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako częściową prawdę.
  • Zwróciliśmy się do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o udostępnienie informacji o liczbie zamieszkanych mieszkań bez dostępu do łazienki, a po otrzymaniu odpowiedzi zaktualizujemy analizę.

[Aktualizacja 19.01.2024] Z początkiem 2024 nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Kaczyński: Lewica źródłem problemów w Polsce

„Przed Polską (…) stoi dzisiaj problem wielkiej walki z lewicą, i to tą dawną, postkomunistyczną, która tam dopuszcza się strasznych rzeczy na Wschodzie, atakując Ukrainę, dopuszczając się strasznych zbrodni (…). I mamy do czynienia także z agresją (…) po stronie tej lewicy, która jest z Zachodu, a także tej, która jest tutaj u nas. Z jednej strony zagraża naszej suwerenności (…), z drugiej strony dąży do tego, żeby Polska przestała być Polską w tradycyjnym tego słowa znaczeniu” – stwierdził Jarosław Kaczyński.

opinii Krzysztofa Gawkowskiego słowa byłego premiera nie mają pokrycia w rzeczywistości, zahaczają wręcz o teorie spiskowe. Jak podkreślił, zagrożeniem dla demokracji i praworządności nie jest polska lewica, lecz partia PiS.

Wbrew kreowanemu wizerunkowi PiS ma „rozkradać Polskę” oraz obsadzać masowo spółki Skarbu Państwa swoimi ludźmi. Podczas gdy ludzie władzy żyją w luksusie, Polacy zmagają się z powszechnymi problemami życia codziennego. Odzwierciedleniem tej tezy mają być statystyki dotyczące stanu mieszkalnictwa.

Co dwudzieste mieszkanie nie ma łazienki

Pod koniec września ukazały się wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego w zakresie wyposażenia mieszkań i budynków w instalacje i urządzenia techniczne. Dowiemy się z nich, że w ciągu ostatnich 10 lat znacząco wzrosła liczba mieszkań z łazienką (o 19,4 proc.).

W 2021 roku w Polsce znajdowało się ok. 15,34 mln mieszkań, z czego w łazienkę było wyposażonych 14,53 mln lokali (94,8 proc.). Oznacza to, że pomieszczenia, w którym można byłoby się umyć, nie znajdziemy w ok. 805,3 tys. mieszkań. To mniej niż zasugerował poseł Gawkowski.

Przytoczoną przez polityka informację odnajdziemy w starszym raporcie GUS pt. „Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2020 roku”. Faktycznie, dwa lata temu łazienki nie było w ok. 1,23 mln lokalach mieszkalnych.

Nie wszystkie mieszkania są zamieszkane

Liczba mieszkań bez dostępu do łazienki nie jest równoznaczna z liczbą osób, które nie posiadają jej w mieszkaniu, do których odwoływał się poseł Gawkowski. W jednym mieszkaniu może żyć kilkoro ludzi, a ponadto część mieszkań nie jest zamieszkana.

Według danych spisu powszechnego, dostępnych w Bazie Danych Lokalnych, spośród ponad 15 mln mieszkań będących w Polsce 1,79 mln jest niezamieszkanych.

Liczba zamieszkanych mieszkań (13,43 mln) jest mniejsza niż liczba mieszkań posiadających łazienkę (14,53 mln). Na podstawie dostępnych danych nie możemy jasno stwierdzić, ile mieszkań bez łazienki jest zamieszkanych, a ile nie. Tym samym nie znamy dokładnej liczby Polaków żyjących bez dostępu do tego pomieszczenia. Zwróciliśmy się do GUS z wnioskiem o udostępnienie danych, a po ich uzyskaniu zaktualizujemy analizę.

Ponad 40 proc. mieszkań nie ma dostępu do gazu z sieci

Według danych GUS instalacji gazowej z podpięciem do sieci nie znajdziemy w ok. 6,57 mln mieszkań (ok. 42,8 proc.), natomiast brak centralnego ogrzewania odnotowano w ok. 2,39 mln mieszkań, czyli w co siódmym lokalu. Liczby te są zbliżone do przytoczonych przez posła Gawkowskiego.

Raport GUS z 2020 roku wskazuje także na dysproporcje w jakości kwater w miastach i na wsiach. Blisko 96 proc. mieszkań w ośrodkach miejskich posiadało łazienkę. Na wsi odsetek ten wynosił 83,5 proc. Jeżeli chodzi o centralne ogrzewanie, dostęp do niego miało 88 proc. mieszkań w mieście i 72,7 proc. na wsi. Największa różnica jest zauważalna w wyposażeniu w gaz z sieci. W mieście ¾ mieszkań posiadało to udogodnienie, podczas gdy na wsi zaledwie ¼.

Standard mieszkań wzrósł. Jest ich jednak za mało

Według danych Eurostatu w 2020 roku odsetek osób w Polsce przebywających w lokum, w którym jest przeciekający dach, są wilgotne ściany lub zgniłe podłogi/ramy wynosił 6 proc. 10 lat wcześniej w Polsce z powyższym problem zmagało się 15,6 proc. ludzi.

Polskie mieszkania są jednak wciąż przeludnione. Dane Eurostatu pokazują, że w roku 2021 w co trzecim lokum w Polsce (35,7 proc.) mieszkało zbyt dużo osób. Dla porównania w UE wskaźnik przeludnienia jest dwa razy mniejszy (17,1 proc.). Wyłącznie w trzech państwach – Bułgarii, Litwie i Rumunii – wskaźnik przeludnienia był wyższy niż w Polsce.

Przeludnienie mieszkań jest efektem deficytu mieszkaniowego. Dostępne opracowania mówią o przynajmniej 1 mln brakujących mieszkań.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!