Paweł Zalewski o bieżącej sytuacji na rynku pracy

19.09.2017

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według Barometru Rynku Pracy, wydawanego przez Work Service, zgodnie z danymi na 3 kwartał 2017 roku, 68,1% pracodawców sygnalizowało wpływ małej ilości pracowników na funkcjonowanie firmy i 32,6%, a więc jedna trzecia, stwierdziło, że brak obsadzonych stanowisk, wynikający z niedoboru kandydatów, powoduje brak możliwości zawierania nowych kontraktów, ale tylko 12,8% pracodawców sygnalizowało konieczność rezygnacji lub ograniczenia swoich inwestycji.

Raport nie przedstawia jednak danych odnośnie ewentualnego ograniczania bieżącej produkcji, co w swej wypowiedzi sugeruje Paweł Zalewski, w związku z czym uznajemy wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.