Strona główna Wypowiedzi Próby samobójcze dzieci i młodzieży LGBT+. Co mówią dane?

Próby samobójcze dzieci i młodzieży LGBT+. Co mówią dane?

Próby samobójcze dzieci i młodzieży LGBT+. Co mówią dane?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Prawie 80 proc. dzieci LGBT, młodych ludzi LGBT, miało próbę samobójczą.

Śniadanie Rymanowskiego, 19.05.2024

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Śniadanie Rymanowskiego, 19.05.2024

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Według raportu obejmującego lata 2019–2020 przygotowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii 74 proc. badanych osób LGBT+, które są w trakcie nauki szkolnej, doświadcza myśli samobójczych (s. 66).
 • Rzadkie występowanie myśli samobójczych zgłosiło 48 proc. badanych osób uczących się, dosyć częste – 36 proc., a bardzo częste – 18 proc. (s. 67). Z badania nie dowiadujemy się, ile z tych osób przeszło próbę samobójczą.
 • Robert Biedroń odwołuje się do danych dotyczących myśli samobójczych, a nie prób samobójczych. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako manipulację. Myśli o odebraniu sobie życia nie są równoznaczne z podjęciem próby samobójczej. Należy jednak pamiętać, że osoba ich doświadczająca potrzebuje natychmiastowej pomocy.
 • Tylko w 2023 roku próbę samobójczą podjęło 2139 osób do 18. roku życia. W wyniku samobójstwa zmarło 145 młodych osób. W statystykach nie ma jednak podziału osób ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową. Co więcej, statystyki nie oddają skali problemu, ponieważ nie do wszystkich prób samobójczych wzywani są funkcjonariusze (s. 4).

Biedroń o próbach samobójczych dzieci LGBT+ 

19 maja w programie „Śniadanie Rymanowskiego” Polsat News i Interii goście komentowali najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia. Jednym z tematów była decyzja Rafała Trzaskowskiego dotycząca zdjęcia krzyży wiszących w urzędach. Przy okazji dyskusji doszło do wymiany zdań między byłym ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem a Robertem Biedroniem [czas nagrania: 24:45].

Politycy wymienili zdania na temat prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, a także ich przyczyn. Zdaniem Roberta Biedronia prawie 80 proc. nieheteronormatywnych dzieci i młodych ludzi przeszło w swoim życiu próbę samobójczą. Przemysław Czarnek z kolei powiązał próby samobójcze z „ideologią LGBT”.

Zdrowie psychiczne osób LGBT+. Co o nim wiemy?

Żadne badania nie potwierdzają ani tezy Przemysława Czarnka, ani tezy Roberta Biedronia. Wiadomo jednak, że nieheteronormatywni młodzi ludzie zmagają się z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Według raportu obejmującego lata 2019–2020 przygotowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii trzy czwarte młodzieży szkolnej i 60 proc. osób studiujących deklaruje, że czasem miewa myśli samobójcze (s. 57).

Z raportu dowiadujemy się także, że myśli samobójcze dotyczą 74 proc. osób, które są w trakcie nauki szkolnej (s. 66). Młode osoby LGBT+ mierzą się z przemocą werbalną (doświadczyło jej 65 proc. badanych, s. 67). Groźby usłyszało 48 proc. osób uczących się, 26 proc. z nich doświadczyło przemocy seksualnej, a 18 proc. przemocy fizycznej.

Dzieci i młodzież LGBT+ z objawami depresji

Kampania Przeciw Homofobii wskazuje, że zarówno grupa osób LGBT+ uczących się, jak i tych studiujących przejawia wyraźne objawy depresji znacznie częściej niż grupa osób dorosłych. Łącznie aż 55 proc. uczniów ma umiarkowanie nasilone lub silne objawy depresji – czytamy w publikacji KPH (s. 67).

Wśród osób uczących się 26 proc. badanych doświadcza silnych objawów depresji, 29 proc. – umiarkowanych, a łagodnych – 17 proc. (s. 67). Jeśli chodzi o myśli samobójcze, rzadko doświadcza ich 48 proc. badanych osób uczących się, dosyć często – 36 proc., a bardzo często – 18 proc.

Próby samobójcze wśród osób LGBT+. Brakuje danych

Doświadczanie myśli samobójczych nie jest równoznaczne z podjęciem próby odebrania sobie życia (s. 7). Pewne jest jednak, że osoba ich doznająca nie może pozostać bez pomocy. Szacuje się, że każdego dnia kilkoro nastolatków (s. 5) podejmuje próbę samobójczą.

Według statystyk policyjnych tylko w 2023 roku próbę samobójczą podjęło 2139 osób do 18. roku życia. W wyniku samobójstwa zmarło 145 młodych osób.

Nie ma statystyk dzielących te przypadki pod kątem orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej. Jedynym takim źródłem jest badanie „Sytuacja młodzieży LGBT w Polsce”. Zgodnie z nim (s. 319) 30 proc. badanych w wieku od 15. do 25. roku życia miało epizod próby samobójczej (18 proc. jedna próba samobójcza, 12 proc. więcej niż jedna próba samobójcza). Badanie to uwzględnia jednak również osoby powyżej 18. roku życia, a nie tylko dzieci i młodzież.

Policyjne statystyki przedstawiają niepełne dane

Policyjne dane, na które powołują się także organizacje zajmujące się tematyką samobójstw wśród dzieci i młodzieży, nie dają pełnego obrazu sytuacji. Dzieje się tak ze względu na to, że nie do wszystkich prób samobójczych wzywani są funkcjonariusze (s. 4). 

Jak wskazała suicydolożka prof. Agnieszka Gmitrowicz w OKO.press, w rzeczywistości prób samobójczych może być 10 lub 15 razy więcej, niż wskazują policyjne statystyki. Z kolei jak czytamy w publikacji suicydolożki Halszki Witkowskiej, samobójstw może być – od 10 do 20 proc. więcej (s. 28). 

Rocznie w całej Polsce policja odnotowuje około 5 tys. zgonów w wyniku samobójstwa. Najczęściej życie odbierają sobie mężczyźni.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę alarmuje 

Informacje o wysokim odsetku dzieci i młodzieży LGBT+ doświadczających myśli samobójczych powtarza Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w swojej kampanii pod hasłem „Masz w nas sojuszników”. Fundacja podkreśla, że dane te pochodzą z opisanego przez nas wyżej raportu KPH.

„Dramatyczną sytuację młodzieży LGBT+ w Polsce potwierdzają telefony i wiadomości kierowane przez osoby należące do tej mniejszości do 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” – wskazuje Fundacja.

Myśli samobójcze. Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty lub bliska Ci osoba doświadczacie myśli samobójczych, nie czekaj i poszukaj pomocy. Możesz skorzystać z darmowych infolinii dla osób w kryzysie psychicznym:

 • Antydepresyjny Telefon Zaufania ITAKA (czynny w poniedziałki i wtorki w godz. 15–20) – tel. 22 484 88 01;
 • Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji (w każdą środę i czwartek w godz. 17–19) – tel. 22 594 91 00;
 • Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym (od poniedziałku do piątku w godz. 14–22) – tel. 116 123;
 • Telefon zaufania dla mężczyzn (w każdy poniedziałek, wtorek i środę w godz. 17–19 oraz w czwartki w godz. 19–21) – tel. 608 271 402;
 • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (codziennie przez całą dobę) – tel. 116 111.

Zawsze możesz też zadzwonić pod numer alarmowy 112 i zgłosić zagrożenie życia swojego lub osoby, o której wiesz, że planuje samobójstwo.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!