Czas czytania: około min.

Przemoc na tle płci. Za ponad 1/3 morderstw kobiet odpowiadają partnerzy

20.05.2022 godz. 21:38

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Analiza w pigułce

  • Według komunikatu z 2021 roku i raportu WHO od 38 do 40 proc. morderstw kobiet jest popełnianych przez obecnego lub byłego partnera kobiety.
  • Na całym świecie co trzecia kobieta (30 proc.) doświadczyła w swoim życiu przemocy fizycznej lub na tle seksualnym.
  • W większości sprawcami przemocy (fizycznej i seksualnej) są byli lub obecni partnerzy kobiet. Takiej przemocy doświadczyło 27 proc. kobiet w wieku od 15 do 49 lat. Przemoc ze strony nieznanych sprawców jest rzadsza.
  • Globalnie 6 proc. kobiet zgłasza przemoc seksualną wobec nich ze strony osoby niebędącej partnerem.
  • Wypowiedź Katarzyny Kotuli uznajemy za prawdziwą.

Morderstwo na Nowym Świecie

W niedzielę 8 maja na warszawskim Nowym Świecie doszło do morderstwa. Policja poszukuje sprawcy, a w sieci pojawiają się podejrzenia co do jego narodowości. Kilka dni temu powoływaliśmy się na słowa rzecznika prasowego Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwestra Marczaka, który poinformował nas, że: „Na obecnym etapie nie ma żadnych okoliczności wskazujących by sprawcami byli obywatele innego kraju”. 20 maja pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie, z którym zapoznasz się tutaj. Na ten temat wypowiedział się 12 maja Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris. W swoim wpisie na Twitterze zadeklarował, że jego organizacja jest gotowa stanąć po stronie rodziny ofiary zabójstwa. Kwaśniewski zasugerował również, że sprawcą mógł być obcokrajowiec, a jedyne dwa wyjścia z tej sytuacji to „albo polityka zero tolerancji i zero politycznej poprawności albo równia pochyła ku „no-go zones” i tolerowanej przemocy”.

Do wpisu odniosła się Katarzyna Kotula. Polityczka odpowiedziała na Tweeta, stwierdzając, że czeka na egzekwowanie przez Ordo Iuris polityki „zero tolerancji dla sprawców przemocy domowej”. Dodała, że ponad 38 proc. kobiet padających ofiarą zabójstwa traci życie z rąk swoich mężów lub partnerów.

Raport WHO o przemocy wobec kobiet

Zgodnie z treścią najbardziej aktualnego, pochodzącego z 2018 roku, raportu oraz artykułu WHO przemoc wobec kobiet jest jednym z głównych naruszeń praw człowieka i zdrowia publicznego. Problem ten ma zarówno krótkookresowy, jak i długookresowy wpływ na zdrowie psychiczne kobiet i dzieci, a także na funkcjonowanie rodzin.

Biorąc pod uwagę region Europy Zachodniej, przemocy fizycznej i/lub seksualnej ze strony obecnego (lub byłego) partnera doświadczyło 21 proc. kobiet w grupie wiekowej do 49 lat. W Europie Północnej było to 23 proc., we Wschodniej – 20 proc., a w południowej –  16 proc.

W skali całego świata przemocy ze strony partnera przynajmniej raz w życiu doświadczyło nawet do 27 proc. kobiet w grupie wiekowej do 49 lat. Daje to od 641 mln do nawet 753 mln kobiet.

Przemoc na tle seksualnym

Tymczasem, biorąc pod uwagę ostatnie 12 miesięcy, przemocy fizycznej i/lub seksualnej ze strony partnera obecnego (lub byłego) doświadczyło w Europie od 4 do 7 proc. kobiet. Średnia dla całego świata wyniosła natomiast 13 proc. Przemoc często pojawia się w młodych związkach – doświadczyło jej nawet 16 proc. kobiet w grupie wiekowej 15-24 lat.

Kobiety, które chociaż raz w swoim życiu doświadczyły przemocy seksualnej od osoby niebędącej jej partnerem (w regionie europejskim), stanowiły 7 proc. ogółu. Globalnie było to natomiast 6 proc.

Przemoc w Polsce

Autorzy raportu przedstawili również sytuację w każdym ze zbadanych państw. Możemy się dzięki temu dowiedzieć, że w Polsce przemocy ze strony partnera przynajmniej raz w życiu doświadczyło 13 proc. kobiet, natomiast w ciągu ostatnich 12 miesięcy było to 3 proc. Na tle innych państw naszego regionu statystyki z Polski okazały się mniej negatywne. Spośród państw o wysokich dochodach tylko w Szwajcarii skala przemocy okazała się mniejsza (12 proc. zgłoszeń oraz 2 proc. zgłoszeń w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

Ponad co trzecia zabita kobieta straciła życie z rąk partnera

Opublikowany przez WHO w marcu 2021 roku komunikat „Violence against women” ponownie przytacza statystyki z omówionego powyżej raportu z 2018 roku.  Przede wszystkim według WHO również co trzecia kobieta doświadczyła w swoim życiu przemocy fizycznej lub na tle seksualnym. W większości z tych przypadków inicjatorem przemocy był partner kobiety.

WHO informuje, że nawet 42 proc. ze zgłaszających kobiet doświadczyło urazów, okaleczeń lub zranień spowodowanych przemocą z rąk partnera.

Według komunikatu z 2021 roku do 38 proc. kobiet, które zginęło z wyniku morderstwa, straciło życie z rąk swojego aktualnego lub byłego partnera. Poprzedni raport również zaznaczał, że jest to od 38 do 40 proc.

Przemoc wobec kobiet pociąga za sobą liczne koszty społeczno-ekonomiczne. Kobiety doświadczające przemocy ze strony własnego partnera są narażone na izolację, brak możliwości podjęcia pracy, utratę źródła dochodu, niemożność uczestniczenia w aktywnościach społecznych oraz ograniczone możliwości dbania o samą siebie i swoje dzieci.

Do przemocy prowadzi wiele czynników

Światowa Organizacja Zdrowia w swoim komunikacie podkreśliła, że liczne czynniki na poziomie społecznym mogą podnieść ryzyko doświadczenia przemocy na tle płciowym. Są to między innymi: niższy poziom edukacji, doświadczanie przemocy w rodzinie, nadużywanie alkoholu w rodzinie, niski poziom równości płciowej w państwie, utrudniony dostęp kobiet do rynku pracy czy też normy społeczne zapewniające mężczyźnie wyższy status niż kobiecie.

Zdaniem WHO możliwe jest również wyznaczenie czynników prowadzących do wzrostu przemocy na tle seksualnym. Są to: posiadanie przekonań dotyczących rodzinnego honoru oraz czystości seksualnej, ideologie polityczne zapewniające mężczyznom poczucie posiadania wyższych praw w kwestiach seksualnych, a także niskie oraz słabo egzekwowane kary za przemoc seksualną.

Przemoc w rodzinie negatywnie wpływa na dzieci

Dzieci dorastające w dysfunkcyjnej rodzinie, gdzie kobieta jest ofiarą przemocy, są narażone na liczne negatywne skutki na tle psychicznym, zarówno pod kątem behawioralnym, jak i emocjonalnym. Dodatkowo dzieci dorastające w rodzinie, w której obecna była przemoc, są bardziej narażone na doświadczenie lub stosowanie przemocy w życiu dorosłym.

Przemoc w rodzinie, zdaniem WHO, wiąże się również z konsekwencjami dla samych dzieci. Między innymi poprzez wyższe wskaźniki śmiertelności i zachorowalności u dzieci i niemowląt.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.