Strona główna Wypowiedzi Psychiatria dzieci i młodzieży. Ile miejsc rezydenckich przewidziano?

Psychiatria dzieci i młodzieży. Ile miejsc rezydenckich przewidziano?

Psychiatria dzieci i młodzieży. Ile miejsc rezydenckich przewidziano?

Katarzyna Lubnauer

Posłanka
Nowoczesna

Młodzi ludzie widzą, że psychiatria czy psychiatria dziecięca jest ciekawym kierunkiem, ciekawą specjalnością w przyszłości do pracy, ale również bardzo wymagającą, i chcieliby ją podejmować. Problemem są miejsca rezydenckie. Jeżeli pan spojrzy na najnowszą rekrutację […], to okazuje się, że w większości dużych miast nie ma ani jednego miejsca rezydenckiego, np. w klinikach uczelnianych.

Czas decyzji: debata 2023, 17.09.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Czas decyzji: debata 2023, 17.09.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • W jesiennym naborze przewidziano łącznie 6 262 miejsca w trybie rezydenckim. W ramach specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży przygotowano 58 miejsc.
  • 35 z 58 miejsc przypada na 9 dużych miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Wśród nich nie ma jednak największych ośrodków, np. Warszawy, Wrocławia, Gdańska czy Katowic.
  • Liczba dużych miast, w których można wybrać się na rezydenturę z psychiatrii dzieci i młodzieży, jest względnie mała. Mowa o 9 z 37 miast, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys. 
  • W większości polskich dużych miast nie ma możliwości odbycia rezydentury z psychiatrii dzieci i młodzieży w ramach jesiennej rekrutacji. Na tej podstawie wypowiedź oceniamy na prawdę.

Lubnauer: potrzeba więcej miejsc rezydenckich

System dopłat dla lekarzy, którzy zdecydują się podjąć specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży – to jeden z postulatów Bezpartyjnych Samorządowców na nadchodzące wybory parlamentarne. Przypomniał o nim Jakub Szczepański w trakcie debaty organizowanej przez TVN.

Zdaniem Katarzyny Lubnauer szkopuł tkwi nie zarobkach, lecz w małej liczbie specjalistów. Posłanka wskazała, że obecnie źródłem problemu jest mała liczba miejsc rezydenckich, zwłaszcza w dużych miastach, w których uczy się młodzież chętna do pracy. 

Po studiach czeka jeszcze staż

Pierwszy etap studiów medycznych trwa 6 lat. Wraz z ukończeniem studiów absolwent otrzymuje tytuł lekarza, lecz dyplom nie uprawnia go do pracy w zawodzie. Aby zdobyć uprawnienia, musi zaliczyć Lekarski Egzamin Końcowy (LEK), do którego podchodzi się podczas 13-miesięcznego stażu zawodowego.

W trakcie stażu absolwent otrzymuje ograniczone prawo wykonywania zawodu. Oznacza to, że przyszły specjalista może nabywać praktyczne umiejętności fachu lekarskiego wyłącznie w tym szpitalu, z którym ma podpisaną umowę. 

Na czym polega rezydentura?

To jednak nie koniec ścieżki zawodowej. Aby liczyć na lepszą perspektywę rozwoju, lekarz powinien de facto zrobić specjalizację (nie jest to wymóg formalny). W Polsce istnieją dwie ścieżki specjalizacyjne: rezydentura oraz tryb pozarezydencki.

W ramach rezydentury lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę. Umowa jest zawierana na czas określony (przeważnie na 4–6 lat), a pensję wypłaca budżet państwa. Rezydentury nie można odbyć w każdym szpitalu, a wyłącznie w takiej placówce, która posiada akredytację.

Dwie szanse w roku

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie miejsc na rezydenturę odbywa się dwa razy w roku. Liczbę miejsc rezydenckich – z podziałem na poszczególne dziedziny w 16 województwach – ogłasza dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

W najnowszej rekrutacji (jesień 2023) liczba dostępnych miejsc wynosi 6 262, w tym 3 856 w dziedzinach priorytetowych – informuje Ministerstwo Zdrowia. Zarówno psychiatria, jak i psychiatria dzieci i młodzieży należą do dziedzin priorytetowych


Pustki w dużych miastach

W całej Polsce wyznaczono 58 miejsc rezydenckich w ramach specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. 35 miejsc przypada na duże miasta, czyli takie powyżej 100 tys. mieszkańców.

Dużych ośrodków, w których na jesieni będzie można rozpocząć rezydenturę z tej specjalizacji, jest względnie mało. Jest ich dokładnie 9. To: Łódź, Kraków, Opole, Sosnowiec, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Wałbrzych i Lublin. To zdecydowana mniejszość. W pozostałych 28 miastach powyżej 100 tys. nie będzie możliwości odbycia rezydentury z psychiatrii dziecięcej tej jesieni.

Co więcej, tylko w Łodzi i Poznaniu istnieje możliwość dostania się na rezydenturę w szpitalu klinicznym. Szpitale takie są też w innych dużych ośrodkach, np. Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Bydgoszczy czy Katowicach, jednak nie przewidują one obecnie rezydentury z psychiatrii dziecięcej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy