Strona główna Wypowiedzi Robert Biedroń o wykluczeniu komunikacyjnym

Robert Biedroń o wykluczeniu komunikacyjnym

Robert Biedroń o wykluczeniu komunikacyjnym

Robert Biedroń

20% sołectw w Polsce nie ma transportu publicznego.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Radio ZET, 23.01.2019

Zgodnie z danymi zawartymi na 51 stronie raportu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN “Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”:

(…) przeciętnie osiem na dziesięć sołectw objętych jest jakimś rodzajem komunikacji publicznej.  

W świetle informacji podanych w powyższym raporcie wypowiedź Roberta Biedronia należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy