Czas czytania: około min.

Sławomir Neumann o regulacjach prawnych SKOK-ów

12.12.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Prezydent Lech Kaczyński faktycznie odesłał ustawę o SKOK-ach do Trybunału Konstytucyjnego, jednak wcześniej sam zaproponował swój własny projekt ustawy zakładający nadzór KNFu nad SKOK-ami, który został odrzucony głosami PO i PSL.

Pierwsza ustawa dotycząca spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych została uchwalona w 1995 r. Nie ustanawiała ona nadzoru ze strony państwowego regulatora nad SKOK-ami, natomiast przy ich centralnym organie – Kasie Krajowej SKOK – utworzono fundusz stabilizacyjny, na który wszystkie kasy miały odprowadzać 1,22% aktywów, a który miał służyć do prowadzenia programów naprawczych w razie kłopotów finansowych. Co istotne, wg informacji mediów w tworzeniu ustawy miała swój udział kancelaria jednego z twórców systemu SKOK-ów.

W 2006 r. w rezultacie prac nad ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym utworzono Komisję Nadzoru Finansowego zamiast poprzednio istniejących kilku instytucji o węższych zakresach działania. KNF nie uzyskała jednak wówczas nadzoru nad SKOK-ami, który pozostał w rękach Kasy Krajowej. Stosowną poprawkę autorstwa PO Sejm odrzucił.

10.04.2008 r. PO i PSL skierowały do Sejmu projekt nowelizacji ustawy z 1995 r., przyznającej KNF nadzór nad SKOK-ami i Kasą Krajową. Jego pierwsze czytanie odbyło się 23.07.2008 r. na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Dalsze prace nad projektem zostały jednak zaniechane.

Już 21.04.2008 r. ówczesny prezydent Lech Kaczyński skierował do Sejmu projekt ustawy o spółdzielniach, który zakładał m.in. nadzór KNF nad SKOK-ami, ale przy silniejszej pozycji Kasy Krajowej. Sejm głosami PO i PSL projekt odrzucił.

W marcu 2009 r. trafił do Sejmu projekt całkowicie nowej ustawy o SKOK-ach, autorstwa PO-PSL, który dawał KNF silną pozycję, m.in. utworzenie nowej SKOK i mianowanie jej władz wymagało odtąd zgody Komisji. Ustawa została uchwalona, jednak w listopadzie 2009 r. Lech Kaczyński skierował ją do TK. Wg informacji medialnych wniosek do TK powstawał przy udziale Andrzeja Dudy, wówczas prawnika prezydenckiego.

W marcu 2011 r. Bronisław Komorowski, jako prezydent zdecydował o znacznym ograniczeniu zakresu skargi, złożonej przez poprzednika, co wywołało kontrowersje.

Kancelaria prezydencka podała bowiem, że wycofanie skargi nastąpiło po konsultacjach z ekspertami, ale nie zachował się żaden ich materialny ślad. Wobec tego TK rozpatrzył jedynie 2 z 72 zastrzeżeń, wniesionych oryginalnie przez Kaczyńskiego.

W październiku 2012 r. nowa ustawa weszła w życie.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, ponieważ co prawda podaje ona prawdziwe dane nt. działań Lecha Kaczyńskiego w odniesieniu do ustawy rządu PO-PSL (choć błędnie przytacza rok jej uchwalenia), ale jednocześnie pomija fakt, że prezydent sam wystosował projekt ustawy w tej sprawie, który zakładał objęcie SKOK-ów nadzorem KNF.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

lub