Czas czytania: około min.

Sławomir Neumann o służbie zdrowia

26.10.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

2007 r. przychody netto z działalności NFZ wyniosły 40 816 098 tys. PLN.

Składały się na nie:

  1. Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki
  2. Planowany odpis aktualizujący składkę należną
  3. Przychody ze składek z lat ubiegłych
  4. Koszt poboru i ewidencjonowania składek
  5. Przychody wynikające z przepisów o koordynacji
  6. Przychody z tytułu realizacji zadań zleconych
  7. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania, o którym mowa w art. 97 ust.3 pkt 3 ustawy
  8. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego

2015 r. w skład przychodów netto z działalności NFZ wchodziły te same pozycje co w 2007 r. Wyniosły one 69 430 811 tys. PLN, czyli zgodnie z wypowiedzią przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

 

 

Share The Facts
Sławomir Neumann
Przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej

 

Kiedy obejmowaliśmy rządy, w 2007 roku, NFZ miał około 40 miliardów złotych, kiedy oddawaliśmy władzę NFZ miał około 70 miliardów.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.