Czas czytania: około min.

Stanisław Tyszka o projekcie uchwały ws. przyjęcia euro

16.05.2019 godz. 9:21

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

24 lutego 2018 roku Paweł Kukiz poinformował na Twitterze, że, wespół z Prawicą Rzeczypospolitej Marka Jurka, zgłosi w Sejmie “projekt Rezolucji zobowiązujący rząd do potwierdzenia nienaruszalności art. 227 Konstytucji i trwałego zachowania waluty narodowej”.

26 lutego 2018 roku został złożony poselski projekt uchwały w sprawie potwierdzenia złotego jako polskiej waluty. Projekt wnieśli posłowie klubu Kukiz’15 na czele ze Stanisławem Tyszką. 6 marca projekt uchwały skierowano do I czytania w Komisji Finansów Publicznych, gdzie pozostaje do tej pory.

W projekcie uchwały czytamy:

Sejm Rzeczypospolitej wzywa rząd do niepodejmowania żadnych działań i nieskładania żadnych deklaracji na forum międzynarodowym zakładających rezygnację Polski z naszej narodowej waluty, złotego.

Sejm przypomina, że stanowisko Rzeczypospolitej w tej sprawie określa art. 227 ust. 1 Konstytucji i to z niego powinna wynikać polityka władz państwowych.

Art. 227 ust. 1 Konstytucji określa z kolei, że:

Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

Ewentualne wejście Polski do strefy euro wiązałoby się ze scedowaniem tych kompetencji na rzecz Europejskiego Banku Centralnego, więc wymagałoby nowelizacji Konstytucji.

17 kwietnia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił projekt “Deklaracji zabezpieczenia interesów finansowych państwa polskiego i jego obywateli”, który rozesłał do liderów partii politycznych.

W projekcie deklaracji czytamy, że: 

wspólna europejska waluta może być w naszym kraju wprowadzona dopiero wówczas, gdy Polska gospodarczo będzie na poziomie największych krajów UE, a Polacy osiągną europejski poziom życia, którego głównym wyznacznikiem będzie wysokość płac Polaków, porównywalna z zarobkami w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej.

24 kwietnia na wspólnej konferencji prasowej w Sejmie, Marek Jurek i Tomasz Rzymkowski z Kukiz’15 przypomnieli o złożonym przez ich siły polityczne i pozostawionym w sejmowej zamrażarce projekcie uchwały, domagając się jego rozpatrzenia przez Sejm.

Projekt uchwały Kukiz’15 i Prawicy RP Marka Jurka nie jest jedyną poselską inicjatywą odnoszącą się do wspólnej europejskiej waluty. 15 marca 2017 roku posłowie Nowoczesnej złożyli projekt uchwały w sprawie strategii integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strefą euro. W projekcie czytamy między innymi:

W imieniu Narodu Polskiego Sejm RP wzywa Radę Ministrów oraz Ministra Spraw Zagranicznych do postępowania zgodnie z polską racją stanu w procesie integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską i opracowania strategii na rzecz spełnienia przez Polskę nominalnych kryteriów konwergencji oraz pozostałych warunków przystąpienia do strefy euro. (…) Działania rządu powinny przyczynić się do realizacji strategicznego celu państwa, jakim jest dalsza integracja Polski z Unią Europejską i strefą euro.

Projekt ten, podobnie jak w przypadku inicjatywy posłów Kukiz’15,  został skierowany do I czytania – w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, gdzie pozostaje do dnia dzisiejszego.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.